Följ Bibelfrågan på Facebook

Vad gör en diakon eller diakonissa?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Diakonen arbetar mitt bland människorna i församlingen.

Fråga: Jag skulle vilja veta mer om hur man blir diakonissa och vad det arbetet har för biblisk bakgrund? (E.M.)

Diakoner fanns redan i den tidigaste kristna kyrkan och fungerade som församlingsföreståndarens medhjälpare. De hade ansvar för ekonomin och omsorgen om medlemmarna i församlingen. Deras uppgifter har förändrats med åren och inom den svenska kyrkan var de förr en sorts föregångare till våra dagars distriktssköterskor (en diakonissa var en sjuksköterskeutbildad kvinna med diakonissutbildning som vigts till tjänst inom kyrkan).

I dag har diakonen ett självständigt arbete som varierar mycket beroende på utbildningsbakgrund och på den församling man tjänstgör i. Men medmänsklighet, personlig omsorg och förmåga att lyssna och ge stöd är något som är en förutsättning i allt diakonalt arbete. Diakonen arbetar mitt bland människorna i församlingen. Han leder besöksgrupper med frivilliga som han rekryterat och utbildat och gör hembesök hos gamla, sjuka och ensamma.

Diakonen/diakonissan har ofta personliga samtal och rådgivning per telefon och under besökstid. Det kan röra sig om andliga frågor men även sociala problem som exempelvis ekonomiska frågor. Ibland arbetar han/hon med barn- och ungdomar, ibland med uppsökande fältarbete på gator och torg. Ibland kan det handla om att hjälpa missbrukare och deras familjer. Ibland kan han delta i sorgegrupper och gå med dödsbud. Flyktingar, invandrare, arbetslösa och handikappade är andra grupper som kan få stöd och hjälp av diakonen. Som diakon får man följaktligen vara beredd att jobba både på kvällar och helger.

Numera är det följaktligen inte bara sjuksköterskor som kan bli diakoner, men för att vara behörig till diakonutbildningen måste man ha fackutbildning på högskolenivå med social inriktning, kurativ inriktning (stödjande, vägledande) eller vårdinriktning, till exempel sjuksköterskeexamen eller social omsorgsexamen. Hagabergs folkhögskola anordnar en tvåårig fritidsledarutbildning med social inriktning som också godkänns som utbildningsbakgrund inför diakonstudierna.

Själva diakonutbildningen består först av Svenska kyrkans grundkurs som är 16 veckor lång och ges vid flera folkhögskolor. Sedan följer tre månaders handledd praktik inom Svenska kyrkan med inriktning på det diakonala området, som är ett villkor för att man ska bli antagen till den särskilda karitativa profilutbildningen. Denna utbildning omfattar 1 läsår och ges vid Ersta Sköndal Högskola i Stockholm, Bräcke diakonigård i Göteborg samt Vårsta diakonigård i Härnösand. Parallellt med utbildningen måste man också delta i kursverksamhet anordnad av stiftet. Den som genomgått utbildningen med godkänt resultat kan efter ansökan och prövning vigas till diakon.

Thor-Leif Strindberg


Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.