Följ Bibelfrågan på Facebook

Måste Jesus dö för varelser på andra planeter?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Inte har väl Jesus dött för bläckfiskarnas och krabbornas frälsning? Varför skulle han då behöva dö för andra levande varelser bara därför att de finns på andra himlakroppar?

Fråga: Om det finns varelser på andra planeter, skulle inte det få till konsekvens att vår frälsare Jesus Kristus tvingades upprepa sin livsgärning och efter tortyr, åter och åter dö en kvalfylld offerdöd runt om i universum på ett kors i all oändlighet? (R.C.)

Inte alls.

"Människa", adam (ett hebreiskt ord som betyder "jordvarelse"), är den beteckning Gud gav på en av de arter han skapade på jorden. Denna art är följaktligen unik för vår planet, en organism anpassad för de förhållanden som råder på denna himlakropp. Enligt bibeln är människan unik även i ett annat avseende: hon är den enda arten på jorden som skapats i det uttalade syftet att bli lik Gud - att bli Guds avbild.

I och med att människan bröt mot Guds vilja föddes Jesus på jorden som en människa, en adam, för att rädda (frälsa) henne ur den belägenhet hon försatt sig själv i. Allt detta är således någonting som enbart berör en enda art, nämligen människan på denna planet, och det har absolut ingenting att göra med Guds planer för andra världar och de livsformer som kan tänkas existera där.

Eventuella intelligenta organismer på andra planeter behöver inte vara skapade till Guds avbild - lika lite som de intelligenta organismerna i haven på jorden är skapade till Guds avbild. Inte har väl Jesus dött för bläckfiskarnas och krabbornas frälsning? Varför skulle han då behöva dö för andra levande varelser bara därför att de finns på andra himlakroppar?

Och om det skulle vara så att Gud faktiskt skapar sin avbild även i andra världar, så vet vi ingenting om hans planer för dem och hans tillvägagångssätt där. Vi vet ingenting om hur de fysiska organismer, som isåfall utgör "kärlet" för Guds ande på planeter med helt andra förhållanden än jorden, isåfall är beskaffade och ser ut. Vi vet ingenting om hur de fungerar och tänker. Vi vet ingenting om hur deras väg till evigt liv ser ut.

Syndafallet var något som inträffade bland Guds avbilder här på jorden. Det var här Satan förledde en av de varelser Gud skapat att bryta mot sin Skapares vilja. Guds eventuella avbilder miljoner ljusår härifrån behöver inte ha brutit mot Guds vilja. Och utan syndafall finns det inte heller något behov av omvändelse och frälsning.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Liv i rymden - ett hot mot kristendomen?
Vad händer med den kristna tron om det visar sig att det finns intelligenta varelser ute i universum?

Finns det liv i rymden?
Säger bibeln nånting om ifall det finns liv på andra ställen i universum än på jorden?

Varför skapade Gud universum?
Vad var det för mening med att skapa hela den väldiga världsrymden med miljarder solar och planeter och sedan placera oss här på detta lilla 'dammkorn' i oändligheten?

Varför skapade Gud mänskligheten?
Skulle en god Gud verkligen skapa en mänsklighet som han måste ha insett var dömd på förhand att ge sig själv ett helvete på jorden?

Vad är kristendomens livsmål?
Vad är själva meningen med livet för er kristna? Att leva här och sen dö och komma till himlen? Och sen då?

Ska vi bli gudar?
Kommer vi att bli gudar då vi kommer till himlen? Precis som vår Far är nu? Innebär det att vi efter uppståndelsens dag kommer att kunna skapa nya världar och ge liv åt ännu ett nytt evangelium och om vi vill, ge vårt liv på ett nytt Golgata för dem som vi har skapat?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.