Följ Bibelfrågan på Facebook

Dinosaurier i Noas ark?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Bibeln säger att Gud uppmanade Noa att ta med sig ett par 'av allt levande'.

Fråga: Vilka djur var det som fanns med på Noas ark? Det anges att alla fanns med. Men är detta rimligt? De äldsta homo sapiens, vartill Noa väl räknas, som man funnit är ju betydligt yngre än t.ex. dinosaurierna och andra äldre djur. Hur är det med djur äldre än människorasen, var de med på arken? (A.S.)

Bibeln säger ingenstans att alla djur som någonsin existerat fanns med på arken, utan att Gud uppmanade Noa att ta med sig ett par "av allt levande" (1 Mos 6:19), dvs en hanne och en hona av alla där och då levande djur.

De djur som levt långt före de första människorna - och följaktligen var utdöda sedan länge när Noa seglade på syndaflodens vågor - kan naturligtvis inte ha varit med ombord. De fanns ju inte längre.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Syndaflodens omfattning
Om syndafloden täckte hela jorden, vart tog då vattnet vägen när det sjönk undan?

Amerikanska djur i Noas ark?
Är det möjligt att ett par av alla världens djur fick plats på arken? Och hur tog sig djuren på andra kontinenter dit för att överleva syndafloden?

Har djur någon själ
Många menar att djuren inte har någon själ och alltså inte kan få evigt liv. Vad säger bibeln?

Får en kristen begå lagbrott?
Hur ska man som kristen ställa sig till lagen? Får man bryta mot en lag som strider mot Guds ord?

Skapelse genom evolution?
Kan man vara kristen men tro på evolutionen, dvs tro på evolutionen men att Gud ligger bakom den?

Är det bara 6000 år sedan skapelsen enligt bibeln?
Varifrån kommer åsikten bland många troende att människan och jorden inte skulle ha funnits mer än 6000 år. Är det någonting som står i bibeln?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.