Följ Bibelfrågan på Facebook

Amerikanska djur i Noas ark?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Vi ska komma ihåg att när bibeln talar om 'hela världen', så handlar det om hela världen i de bibliska personernas ögon.

Fråga: Är det möjligt att ett par av alla världens djur fick plats på arken? Dessutom kunde djuren knappast ta sig till arken eftersom alla djur inte kunde ta sig till den plats där Noa fanns (om inte ett mirakel skedde vilket också är en möjlighet) alla djur kan inte simma över t.ex. Atlanten eller Stilla havet, vilket de amerikanska djuren skulle ha behövt, för att överleva en översvämning! (T.L.)

Om det alnmått som omtalas i Första Mosebok var 18 tum (45 cm), så var arken ungefär 140 m lång, 23 meter bred och drygt 14 m hög (dvs ca 45 000 kubikmeter). Kan alla djuren ha rymts där? Ja, faktiskt utan större problem. Det ord som i bibeln används för "art" översätts bättre med "släkte" eller "familj". Utdöda och levande släkten av däggdjur är drygt 3 000 (och då är naturligtvis inte de vattenlevande däggdjuren inräknade), av groddjur drygt 300, av kräldjur ungefär 1 500 och av fåglar ca 2 500.

Om Noa tog med sig sju individer av de rena djuren (idisslare och fåglar) och ett par av de övriga, så skulle det sammanlagt bli färre än 30 000 djur (och av dem var mer än hälften fåglar). Även om djuren fick tillgång till riktigt rejält med utrymme, så skulle de få plats på mindre än halva det utrymme som fanns till förfogande.

Men jag vill betona att ovanstående bara är ett räkneexempel med utgångspunkt från de mått som bibeln anger för arkens volym och däcksytor. Naturligtvis skulle det ha varit omöjligt för Noa att samla in alla djurarter från alla jordens hörn och lika omöjligt skulle det ha varit för åtta personer att utfordra 30 000 under några veckor - för att inte tala om den allt annat än avundsvärda uppgiften att ta hand om spillningen från alla djuren...

(Det hela blir en prestation i klass med Adams bedrift när han på en och samma dag gav namn åt jordens alla djur!)

Vi ska komma ihåg att när bibeln talar om "hela världen", så handlar det om "hela världen" i de bibliska personernas ögon, hela deras värld. I julevangeliet läser vi om att det utgick ett påbud från kejsar Augustus om att "hela världen" skulle skattskrivas. Likväl avsåg påbudet inte Australien, den amerikanska kontinenten, Skandinavien, Island etc etc, utan uttrycket "hela världen" stod för hela den romerska världen. Och den värld man kände till på Noas tid - den värld man såg täckas av vatten - inskränkte sig utan tvekan till ett mycket begränsat område mellan Medelhavet och Persiska viken, norrut till det turkiska område där bergskedjan Ararat låg och söderut till Nordafrika.

Man kan alltså anta att den översvämning som bibeln talar om gällde hela Noas värld och att de djur han tog ombord var ett par av alla de djur han kände till och fick i uppdrag att rädda undan den väldiga översvämning som skulle komma.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Noas ark och bibelns mått
Med tanke på hur många djur som fanns ombord på Noas ark så måste den ha varit väldigt stor. Står det i bibeln hur stor den var?

Hur undkom egyptierna syndafloden?
Noak fyller arken med alla djuren och Gud säger att han ska eliminera alla utom de i Noaks ark, men sen nämner man Egyptierna och hela berättelsen om förslavandet av hebreerna och utvandringen. Så var var t ex Egyptierna under syndafloden?

Materialet i Noas ark?
Arken tillverkades av "gofer-trä" - vad är detta för ett trädslag?

Syndaflodens omfattning
"Hela världen" var troligen en enda kontinent på Noas tid. Det innebär att faktiskt hela världen dränktes. Några geografiska undantag tror jag inte på!

Har man funnit Noas ark?
Ron Wyatt från Tennessee började göra 'bibelarkeologiska expeditioner' till de bibliska länderna och hittade allt som går att hitta och som kunde vara av intresse för kristna...

Är bibelns berättelser bara plagiat?
De historier som finns i Bibeln finns ju faktiskt i andra religioner också? Hur kan man då säga att Bibeln är Guds ord? Verkar det inte i stället som om de som skrev Bibeln bara plagierade gamla berättelser?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.