Följ Bibelfrågan på Facebook

Dödsängeln

Bibelfrågan: Frågor och svar

På många ställen i bibeln talas om hur Herren låter en ängel sprida död och förintelse...

Fråga: Jag skulle vilja veta mer om "dödens ängel" Malach Hamavet som beskrivs i Gamla Testamentet. (C.T.)

Malak hamavet omnämns bara på ett enda ställe i bibeln, i Ordspråksboken 16:14, där en kungs vrede liknas vid malak hamavet.  

Ordagrant översatt betyder uttrycket "dödens budbärare" eller "dödens ängel". Folkbibeln har översatt det med att kungens vrede "förebådar död", Bibel 2000 med att vreden "bådar död", och 1917 års bibel med att vreden är "dödens förebud".  

Någon bokstavlig "dödsängel" förekommer alltså inte i bibeln. Däremot talas på många ställen om hur Herren låter en ängel ("Herrens ängel") slå Israels fiender, sprida död bland egyptierna etc etc, och denna Herrens ängel fungerar ju då som en dödsbringande ängel, en malak hamavet.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Vem var ängeln Gabriel?
Ängeln Gabriel nämns bara på fyra ställen i bibeln, två gånger i Gamla och två gånger i Nya testamentet.

Skyddsänglar
Hebreerbrevet i Bibeln säger att vi kan ha änglar som gäster utan att ens veta om det.

Änglarna i bibeln
Änglarna, Guds söner, Guds budbärare. Vad har Bibeln att berätta om dessa väsen?

Är vi Guds eller änglarnas avbilder?
Eftersom änglarna 'ropade av glädje' när Gud lade jordens grund så är det väl inte omöjligt att han också pratade med dem i samband med skapelsen.

Var Jesu sista måltid en påskmåltid?
Evangelierna ger olika tidsuppgifter om när Jesus åt sin sista påskmåltid med lärjungarna och instiftade nattvarden. Var det en påskmåltid och åt man isåfall den en dag tidigare än alla andra?

Förklaring till Jesu förklaring?
Vad innebär Kristi förklaring? Vad var det egentligen som hände på Förklaringsberget?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.