Följ Bibelfrågan på Facebook

Får kristna döda dem som inte tror?

Bibelfrågan: Frågor och svar

De lagar och befallningar som beskrivs i Gamla testamentet var uteslutande avsedda för det israelitiska folket där och då, inte för några andra folk, varken på den tiden eller i dag.

Fråga: Står det någonstans i bibeln att man får döda otrogna? Vad jag tolkat koranen 47:4 får man döda. (B.)

Nej, det står inte i bibeln att "man får döda otrogna". Däremot står det att israeliterna för ca 3000 år sedan gjorde det.

Bibeln är ju en bok som skrevs under flera tusen år och dess första del, Gamla testamentet, beskriver huvudsakligen det israelitiska folkets historia. Under flera perioder för 2500-3000 år sedan förekom det att man strävade efter att utplåna avgudadyrkan inom det egna folket och därför ansåg det vara rätt att döda dem som inte dyrkade israeliternas Gud Jahve utan försökte införa dyrkan av andra gudar.

Det här finns omtalat i bibeln, och i exempelvis Femte Moseboken 13 finns sådana befallningar återgivna, men det innebär naturligtvis inte att det är tillåtet för någon i dag att göra detsamma. De lagar och befallningar som beskrivs i Gamla testamentet var uteslutande avsedda för det israelitiska folket där och då, inte för några andra folk, varken på den tiden eller i dag. Det framgår klart av bibelns eget ord:

"Dessa är de bud, stadgar och lagar för förbundet mellan Herren och israeliterna som Herren gav på Sinaiberget och som förmedlades av Mose." (3 Mos 26:46)

Redan på Gamla testamentets tid påpekades också att de här stadgarna bara var tillfälliga och att Gud en dag skulle sända en Messias (en "Kristus" på grekiska) och upprätta ett nytt förbund, då Guds vilja inte längre var skriven på tavlor av sten utan skulle skrivas i människors hjärtan (Jer 31:31-33)

I och med Messias/Kristus ankomst hade alltså det gamla förbundet mellan Gud och ett litet folk i Mellanöstern spelat ut sin roll och fullkomnats i ett utvidgat förbund som omfattade hela mänskligheten, alla människor, oavsett om de var israeliter eller tillhörde något annat folk. Det var ett förbund som man inte tillhörde på grund av sin fysiska härstamning, utan på grund av sin tro på Gud och sin vilja att följa Kristus och acceptera honom som sin herre (Gal 3:29).

Messias själv - Jesus från Nasaret - sammanfattade detta messianska (kristna) förbunds ”bud, stadgar och lagar” i orden:

”Älska Gud över allt annat och din medmänniska som dig själv!” och "Så som ni vill att andra ska handla mot der, så ska ni handla mot dem."

Och det är det bud - den ”lag” - som gäller för oss kristna i dag.Och där finns inget utrymme för våld eller dödande. Övertygelsen om att Jesus var och är Kristus kan man inte frammana med tvång. Ingen människa kan hjälpa att hon tror eller inte tror - det är inget man kan välja. Därför kan man inte hellet straffa en människa för att hon inte delar den kristna tron utan har en annan religion eller kanske inte har någon religion alls.

Slutligen: Att bibeln är de kristnas heliga skrift innebär inte att allt i bibeln avser eller riktar sig till de kristna, utan att bibeln innehar en särställning därför att den berättar om hur Gud uppenbarat sig och handlat genom tiderna - och främst hur han uppenbarade sig genom Jesus från Nasaret, Jesus Messias/Kristus.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Hur många har kristendomen dödat?
Många påstår att kristendomen dödat fler än Hitler och Stalin. Men hur sant är det egentligen? Finns det några beräkningar på hur många som kristendomen har dödat?

Konvertering under hot
Vad finns det för logik i de tvångsomvändelser som kyrkan har sysslat med i alla tider?

Bibliskt stöd för korstågen?
I alla tider har det utförts otaliga fruktansvärda grymheter i kristendomens namn - av korstågsriddare, av conquistadorer och av häxbrännande präster

Finns det rättfärdiga krig som Gud tillåter?
Är det på inga villkor okej att föra krig även om syftet är att sätta stopp för folkmord, slaveri och andra grymheter?

Vad är kristetn etik?
Man behöver inte vara kristen för att försöka leva enligt den kristna etiken - det kan även en muslim, hindu eller ateist göra.

Är våld alltid synd?
Var det inte fel av Jesus att använda våld och slå och piska både människor och djur när han drev ut penningväxlarna ur templet?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka bland svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.


Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.