Följ Bibelfrågan på Facebook

Vad är dödsriket?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Det hebreiska folket var unikt bland folken i främre Asien i så måtto att dess heliga skrifter inte talade om någon 'värld' där man levde vidare efter döden.

Fråga: I vår trosbekännelse säger vi "... Nederstigen till dödsriket...". Är dödsriket samma sak som helvetet? I den engelska och litauiska översättningen säger man "helvetet" istället. Om det är så, varför skulle då Jesus komma till helvetet (även om det bara är temporärt)? (M.K.)

Det ord som i vissa översättningar av Nya testamentet översätts med "dödsriket" och i andra med "helvetet" är det grekiska hades (den hebreiska motsvarigheten i Gamla testamentet är sheol). Det är ett ord som närmast skulle kunna översättas med "de dödas plats", helt enkelt den plats där alla människor hamnar när de dött. Exakt vad sedan detta begrepp får för betydelse beror naturligtvis på vad man tror väntar den som dör.

För grekerna stod ordet hades för en konkret underjordisk värld där man på något sätt levde vidare efter döden. "De dödas plats" var ett verkligt rike långt nere i jorden där de döda fortsatte att leva (!) som dystra skuggor.

För judarna var däremot "de dödas plats" (sheol) någonting helt annat. Faktum är att det hebreiska folket var unikt bland folken i främre Asien i så måtto att dess heliga skrifter inte talade om någon "värld" där man levde vidare efter döden. I sheol "nere i jordens djup" (Ps 63:10) vilade de döda i stoftet, orörliga, utan känsel och medvetande. Om man var god eller ond spelade ingen roll - alla var vigda åt samma öde (Job 21:26). Sheol. De dödas plats. Graven. Där alla vilade till uppståndelsen på den yttersta dagen.

Och där befann sig också Jesus. I tre dagar och tre nätter. Precis så som han sagt.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Vad är det för mening med ett evigt helvete?
Är helvetet en plats där människor som dömts av Gud ska få lida och pinas i all evighet eller är helvetet en förintande eld där dom slutar att existera? Men varför skulle Gud vilja att människor ska få lida i evighet? Vad skulle det vara för mening med det?

Förgör djävulen själen i helvetet?
Var inte rädda för dem som kan döda kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan förgöra både kropp och själ i helvetet

Ögonen, händerna och helvetet
Att Jesus inte menade att man skulle hugga av sig händerna eller riva ut ögonen om man fick lust att synda är ju självklart. Men vad menade han egentligen?

Liknelsen om Lasarus och den rike mannen
När och var utspelas det som Jesus berättar om i liknelsen om den rike mannen och Lasarus? Om det är i himlen, innebär det då att de frälsta och de som plågas i helvetet kan se varandra?

Dödsriket och himmelriket
Det hebreiska folket var unikt bland folken i främre Asien i så måtto att dess heliga skrifter inte talade om någon 'värld' där man levde vidare efter döden.

Gehenna
På Jesu tid användes Hinnoms dal - Gehenna - som soptipp. Skräp från Jerusalem liksom kroppar efter självdöda djur och avrättade brottslingar dumpades i dalen och brändes där.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.