Följ Bibelfrågan på Facebook

Doften av brännoffer

Fråga: Vad menas med "en doft som gör Herren nöjd" i alla offersammanhang. Är vårt ord doft en dålig översättning? Betyder det något annat? Har svårt att tänka mig att den doft som uppstod när man dödade och brände alla djuroffer var annat än förfärlig för folket. (G.N.)

Svar: Det hebreiska ord som används, reyach, står helt enkelt för "lukt" eller "doft" som kan vara både behaglig och obehaglig. Ordet kan alltså översättas med såväl "väldoft" som "odör".

Lukten av djuroffren var säkert allt annat än trevlig (ordet "stank" skulle väl passa bäst), men Bibelns författare vill nog snarast uttrycka att Gud blev nöjd när lukten av de brända djurdelarna nådde honom. Det var alltså inte själva lukten/doften som var behaglig - varken för Gud eller människor - utan vad som gjorde Gud nöjd var det faktum att man utfört offret till honom, vilket doften av bränt kött vittnade om.

I Bibel 2000 översätts ordet med "lukt" i stället för "doft", som förvisso har en mer positiv klang fastän det egentligen är samma sak, varför det är en bättre översättning.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Jesus offerdöd
Jag har en fråga: Gud som är Allsmäktig. Hur kommer det sig att Jesus/Gud offrar sig själv till sig själv?

Israeliternas slaktoffer
Varför var människan tvungen att offra så många oskyldiga djur till Gud hela tiden? Jag tycker att det är väldigt elakt mot djuren.

Judarnas gamla lagar och ritualer
Varför behöver inte judarna följa alla ritualer med offer och dödsstraff längre?

Gud och Kains offer
Hur kunde Gud bete sig så orättvist som han gjorde mot Kain när han tog emot hans bror Abels offergåva men inte hans?

Offer till döda
Det finns i min släkt folk som offrar mat och dryck till de döda. När andra äter och dricker från deras bord blir de glada för det var ett offer till de döda. Jag tycker att det är oheligt.De gör gud av de döda när de offrar till den döde. Jag vill visa dem att bibeln säger att man inte får offra mat och dryck till de döda? Kan jag använda 1 Kor 10:14-33?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv in ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via e-mail.


Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.