Följ Bibelfrågan på Facebook

Domssöndagens liturgiska färg

Bibelfrågan: Frågor och svar

Fråga: Vilken liturgisk färg används i Svenska kyrkan på Domsöndagen? Varför just den? (B.L.)

Den liturgiska färgen på Domssöndagen är grön (eller blå/violett).

Grönt är växandets och mognandets färg och används för att symbolisera den växande tron, hoppet och det eviga livet. Blått/violett är eftertankens, ångerns, förberedelsens, väntans och botgöringens färg.

Exakt varför vissa färger har kommit att symbolisera vissa företeelser är ibland omöjligt att säga. Det handlar helt enkelt om traditioner. Att rött kan symbolisera både blod och (andens) eld är lätt att begripa, liksom att vitt står för renhet, grönt för växande och svart för sorg, men varför blått/violett blivit ångerns och botens färg är svårare att förstå.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
De liturgiska färgerna
När Svenska kyrkan upptog en liturgisk färgkanon i början av förra seklet anslöt man sig till den romerska ordningen.

Hur går den yttersta domen till?
Jag har svårt att föreställa mig hur det kommer att se ut vid den yttersta domen. Alltså det som beskrivs i Uppenbarelseboken 20. Det rör sig ju om miljarder människor och alla kan väl knappast stå uppställda framför Guds tron?

Kristendomens högtider
Vilka högtider är dom viktigaste i kristendomen och varför är dom det?

Livets bok
Är alla skrivna i livets bok från början? När stryks man i så fall?

Predestinationsläran
Jag skulle gärna vilja ha en kortfattad redogörelse för vad predestinationsläran innebär.


Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka bland svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.


Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.