Följ Bibelfrågan på Facebook

Domsöndagen

Bibelfrågan: Frågor och svar

Fråga: I andra länder har kyrkoårets sista söndag andra "ljusare namn". Vilket år bestämde man namnet "Domsöndagen" i Sverige? Vilka namn använder man i övriga Norden? (G.J.)

Det var 1921 som "Domsöndagen" blev det officiella namnet på den här söndagen i Sverige. I Norge heter den "Domssøndagen", i Finland "tuomiosunnuntai" (dvs "domsöndagen"), på Island "hátíð Krists konungs" och i Danmark bara "sista söndagen i kyrkoåret" eller "23. søndag efter Trinitatis". I romersk-katolska kyrkan har den här söndagen liksom på Island namnet "Kristus konungens dag".

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Är några förutbestämda att dömas?
I Jud 1:4 står det att "några människor hava nämligen innästlat sig hos eder - några om vilka det för länge sedan blev skrivet att de skulle hemfalla under den domen - ogudaktiga människor, som missbruka vår Guds nåd till lösaktighet och förneka vår ende härskare och herre, Jesus Kristus". Var står det skrivet och innebär det att det är förutbestämt av Gud att de ska dömas?

Predestinationsläran
Jag skulle gärna vilja ha en kortfattad redogörelse för vad predestinationsläran innebär.

Hur går den yttersta domen till?
Jag har svårt att föreställa mig hur det kommer att se ut vid den yttersta domen. Alltså det som beskrivs i Uppenbarelseboken 20. Det rör sig ju om miljarder människor och alla kan väl knappast stå uppställda framför Guds tron?

Vad händer alla som tillhör andra religioner?
Om man enligt Nya Testamentet måste tro att Jesus är Guds son för att komma till Guds rike, hur går det då med alla andra människor vilkas religioner har ett minst lika kärleksfullt budskap som vårt kristna?

Domssöndagens liturgiska färg
Vilken liturgisk färg används i Svenska kyrkan på Domsöndagen? Varför just den?

En andra chans till frälsning?
Jag får intrycket av att uppståndelsen efter tusenårsriket skulle innebära en andra chans för människor att bli frälsta? Kan det stämma?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka bland svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.


Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.