Följ Bibelfrågan på Facebook

Donatism och pelagianism

Bibelfrågan: Frågor och svar

Fråga: Jag har stött på två ord som jag inte förstår: "donatism" och "pelagianism". (T.B.)

Donatismen var en kyrklig rörelse i Nordafrika, som grundades i början av 300-talet av Donatus den store, biskop av Casae Nigrae i nordafrikanska Numidien.

Donatisterna menade att endast de präster som stått emot förföljelserna under den romerske kejsaren Diocletianus åren 303-305 utan att kompromissa på någon punkt var verkligt kristna. De som hade gett vika i något avseende ansågs ha förlorat sitt ämbete och därmed var deras sakrament inte giltiga.

Donatisterna bröt sig ur den romerska kyrkan och bildade en egen kyrka, som kejsar Konstantin försökte göra slut på men utan att lyckas. Den fanns kvar in på 600-talet.

Pelagianismen var en lära om människans fria vilja som framlades av den iroskotske munken Pelagius som var verksam i Rom och Nordafrika där han ledde en asketisk rörelse i början av 400-talet.

Han förkastade tanken på både arvsynd och predestination och menade att människans i grunden är god och har en fri vilja och därmed möjlighet att alltid välja att göra gott eller ont. Att hon trots att hon innerst inne är god väljer det onda så ofta beror på att synden blivit en vana. Enligt Pelagius beror frälsningen på människans eget beslut sedan hon fått vägledning genom bibelns ord och Jesu exempel.

Pelagianismen fördömdes som villolära vid flera kyrkomöten under 400-talet.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Kristna sekter
De senaste åren har det varit mycket prat om kristna sekter av olika slag. Varför har det plötsligt blivit så många sekter?

Hur kom kristendomen till?
Jag skulle vilja veta hur kristendomen egentligen kom till? Jag har hört många altenativ på det men väldigt komplicerade svar. Har ni något lätt svar på det?

Varför så många samfund?
Hur kommer det sig att det finns så många olika samfund som alla skiljer sig åt lite grand? Vore det inte bättre om alla slog sig ihop till en enda kristen församling?

Vilken är den riktiga kristna församlingen?
Kristenheten är splittrad i tusentals olika samfund över hela världen. Hur kan man veta vilken som är den rätta församlingen, den som Jesus en gång startade?

Hur kunde kristendomen växa så fort?
Hur kunde den lära som Jesus hade växa så fort? Vad skilde den nya läran kristendomen och den judiska läran åt? Jag menar de första århundradena efter Jesus död.

Vad var fariseerna för några?
Jesus diskuterar på flera ställen i evangelierna med några som kallas fariseer. Vad var det för några? Vad hade de för religion?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.