Följ Bibelfrågan på Facebook

Gör enbart dop en människa kristen?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Om det vore så att dopet gjorde människor kristna, så skulle det betyda att de tusentals judar som tvångsdöptes i Frankrike på 500-talet blev kristna...

Fråga: Jag undrar hur du kan skriva att dopet inte gör oss till kristna? (M.F.)

Jag kan skriva det därför att bibeln säger det.

Dopet må räcka för att göra oss till medlemmar av en mänsklig församling, en mänsklig kyrkoorganisation, men det räcker inte för att göra oss till kristna, till medlemmar av Guds församling. Bibeln beskriver den kristna församlingen som en levande, andlig organism där Kristus själv är huvudet och kroppen består av de människor som Gud har kallat, lett till omvändelse och gett sin Heliga ande (Apg 2:38 och 2 Tim 1:7).

Bibeln är helt klar på den punkten. Det som gör oss till kristna - till medlemmar av Guds församling - är Guds andes närvaro i vårt sinne (1 Kor 2:12 och Ef 4:3-6).

"Den som inte har Kristi Ande tillhör inte honom" (Rom 8:9)

Den människa som inte har Kristi ande är inte en "lem i Kristi kropp". Hon är inte "med-lem" i Guds kyrka. Hon är helt enkelt inte kristen.

Och förutsättningen för att vi ska kunna få Kristi ande, Guds ande, är att vi tror på att snickaren Jesus från Nasaret var och är Messias (Apg 2:36 och 1 Joh 5:1), att vi tror (Gal 3:14) på att Gud sände sin son att födas här på jorden och att han gav sitt liv (Joh 3:36) för att kunna ge oss det eviga liv som Gud planerat för oss ända sedan den första människan blev till (Joh 3:16), och att vi säger "ja" till honom, beslutar att följa honom och acceptera honom som vår Herre.

först ger Gud oss sin ande - och då först är vi kristna.

Hitler var döpt. Men betyder det att han var kristen? Var det Guds ande som kom till uttryck då han genomförde massutrotningar av judar, homosexuella, romer etc? Nej, Hitler hade inte Guds ande? Han var inte kristen. Trots att han var döpt.

Anders Behring Breivik var döpt. Innebär det att han var kristen? Var det Guds ande som ledde honom att under nio år planera massmord på oskyldiga? Självklart inte. Hans handlande visade att han inte var kristen. Trots att han var döpt.

Om det vore så att dopet gjorde människor kristna, så skulle det för övrigt betyda att de tusentals judar som tvångsdöptes i Frankrike på 500-talet blev kristna.

Det skulle betyda att de hela folk som Karl den store lät tvångsdöpa under 800-talet blev kristna?

Det skulle betyda att alla de muslimer som döptes med tvång under korsfararnas härjningar på 1100-talet blev kristna.

Det skulle betyda att de judar och muslimer som döptes under dödshot i Spanien och Portugal på 1400-talet blev kristna?

Dessutom skulle det betyda att vi skulle kunna kristna hela världen genom att - utan människors medgivande och till och med mot deras vilja - döpa dem (exempelvis genom att hälla eller stänka vatten på dem) och därmed skulle de alltså vara kristna...

Självklart är det inte så. Ingen kan bli kristen genom någon annan människas försorg eller önskningar eller fromma förhoppningar. Vi blir inte kristna genom att någon doppar oss i vatten, häller vatten eller stänker vatten på oss, och det spelar ingen roll om vi är gamla, medelålders, ungdomar eller barn. Varken vatten, ritualer, böner, präster eller pastorer bär på några magiska krafter som kan förvandla en annan människa till kristen.

Kort sagt - dopet i sig självt gör inte någon till kristen!

Det enda som gör oss till kristna är vår egen uppriktiga, personliga tro på att Jesus är Kristus och vårt accepterande av honom som vår herre. Om vi låter döpa oss som en bekräftelse på denna tro, som en bekräftelse på vårt beslut att vända om och börja ett nytt liv ledda av Gud, blir dopet ett avgörande steg mot ett helt nytt - och evigt - liv!

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Vem är kristen?
Enligt Jehovas Vittnen har de ensamrätt på att få kallas "kristna". Har inte alla genom dopet och konfirmationen rätt att kalla sig kristna?

Vilken är den riktiga kristna församlingen
Kristenheten är splittrad i tusentals olika samfund över hela världen. Hur kan man veta vilken som är den rätta församlingen, den som Jesus en gång startade?

Blir barn till kristna föräldrar automatiskt kristna?
Om man inte döper sitt barn, hör inte barnet till kristendomen då? Eller tillhör det automatiskt om föräldrarna tillhör svenska kyrkan?

Leva enligt Guds vilja
Hur ska en människa kunna leva på det utgivande, osjälviska sätt som Jesus uppmanar till, främst i Bergspredikan? Står inte det helt i strid mot hela vår mänskliga natur?

Räcker det att bara tro?
När jag konfirmerades för två år sedan fick jag lära mig att man uppnår evigt liv bara man tror på Jesus. Men när jag läste NT så säger Paulus att ’tro utan handling är inte värt någonting’ (eller något liknande).

Hur kan du vara kristen?
Alla kristna sägs vara goda människor som är emot våld och mord. På vikingatiden dödade man för att få andra att bli kristna. Man våldtog och hade ihjäl kvinnor och barn. Hur kan ni stå för den tron?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.