Följ Bibelfrågan på Facebook

Döva i bibeln

Bibelfrågan: Frågor och svar

Det finns några exempel i bibeln på hur Gud kan göra en person bokstavligen döv eller oförmögen att tala av någon viss anledning eller för något visst syfte.

Fråga: Vad anser bibeln om döva? Har synen på dom döva ändrats med tiden? (S.B.)

Av Bibeln framgår att det (som väntat) fanns döva även i Mellanöstern för några tusen år sedan, men den har ingen speciell syn på dem som är döva. Däremot understryks det, i den lag som Gud instiftade för sitt förbund med Israels folk, hur viktigt det är att visa hänsyn mot den som lider av något handikapp:

"Du skall inte förbanna en döv och inte lägga något i vägen för en blind så att han faller; du skall frukta din Gud. Jag är Herren" (4 Mos 19:14)

Den som var döv hade ingen möjlighet att försvara sig mot förbannelser, anklagelser eller förlöjliganden som han eller hon inte kunde höra.

Orden i 2 Mos 4:11, där Gud säger att han är den som "gett människan hennes mun" och som "gör henne stum eller döv, seende eller blind", innebär inte att blindhet och dövhet är något som kommer från Gud. Däremot finns det några exempel i bibeln på hur Gud kan göra en person bokstavligen döv eller oförmögen att tala av någon viss anledning eller för något visst syfte. Till exempel gjorde han Johannes Döparens pappa tillfälligt stum därför att han inte trodde på Gud (Luk 1:18-22 och 62-64).

Och när den talar om det rike som Gud en dag ska upprätta på jorden berättas det bland annat om hur alla sjukdomar kommer att utrotas - vilket innebär att det inte kommer att finnas vare sig några blinda, döva eller människor med andra handikapp:

"Den dagen skall de döva höra när man läser ur bokrullen, och de blindas ögon skall se, fria från dunkel och mörker" (Jes 29:18)

"Då skall de blindas ögon öppnas och de dövas öron upplåtas" (Jes 35:5)

Evangelierna berättar att folket i Palestina fick en försmak av detta Gudsrike då Jesus under sina vandringar mötte och botade bland annat människor som var döva:

Och folk blev utom sig av häpnad och sade: "Allt han har gjort är gott. De döva får han att höra och de stumma att tala." (Mark 7:37)

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Är sjukdomar ett Guds straff?
Kan man utifrån 5 Mos 28:21-27 tala om specifika sjukdomar, exempelvis reumatism i vers 22?

Kan djävulen bota sjukdomar?
Säger bibeln något om huruvida djävulen kan ge människor kraft att bota sjukdomar genom healing och så vidare eller om det är Gud som gör det?

Kristendomen och psykiska sjukdomar
Vad anser kristendomen om psykiskt sjuka?

Är healing synd?
Säger bibeln att det är synd att hålla på med healing - den här sortens olika terapier där man påstår sig använda olika energier och till exempel påverka kroppen med hjälp av kristaller?

Handpåläggning
Handpåläggning är ju något som förekommer i skilda sammanhang i kyrkorna, men kanske mest i samband med helbrägdagörelse. Vad är syftet? Är det bara någonting symboliskt eller har det någon verklig verkan?

Läkare på Jesu tid
Lukas, som skrev ett av evangelierna i bibeln, var ju läkare. Hur stod det egentligen till med de medicinska kunskaperna på Jesu tid?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.