Följ Bibelfrågan på Facebook

Har det funnits drakar på jorden?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Fråga: Betyder det som står i Psaltaren 74 om drakar och Leviatans huvuden att det verkligen har funnits drakar på jorden? Kanske någon form av dinosaurusar fast med flera huvuden? Eftersom Psaltaren inte är symboliskt skrivet, som t.ex. Uppenbarelseboken, så måste väl detta betyda att det verkligen har funnits drakar på jorden? (A.L.)

Det ord som här översatts med med "drake" är det hebreiska tannijn. Det är ett ord som förekommer på många ställen i bibeln och det översätts då på olika sätt.

I exempelvis 1 Mos 1:21 översätts det med "de stora havsdjuren", i 2 Mos 7:9-12 och 5 Mos 32:33 står det "ormar" och i Job 7:12 blir det "havsodjur". På ytterligare andra ställen i bibeln, exempelvis i Jesaja, Jeremia och Klagovisorna översätts tannijn med "schakal".

Förklaringen är att den exakta innebörden i ordet har gått förlorad under årtusendenas lopp. Vi vet helt enkelt inte vilket djur författarna syftat på - eller om innebörde kan ha varierat. Ordet har i alla fall använts för någon form av farligt "odjur", och sedan får sammanhanget avgöra vad det kan ha varit för odjur författaren syftat på och vad det lämpligen bör översättas med.

I många fall där de svenska översättarna skrivit "schakaler" har engelska biblar "dragons" (drakar) och där vår bibel skriver "havsodjur" väljer de engelska biblarna ordet "whales" (valar).

Det finns nog inget skäl att tro att det någonsin skulle ha funnits drakar (i bemärkelsen "eldsprutande monster") på jorden.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Dinosaurier i Noas ark?
Vilka djur var det som fanns med på Noas ark? Det anges att alla fanns med. Men är detta rimligt? De äldsta homo sapiens, vartill Noa väl räknas, som man funnit är ju betydligt yngre än t.ex. dinosaurierna och andra äldre djur. Hur är det med djur äldre än människorasen, var de med på arken?

Skapelse genom evolution?
Kan man vara kristen men tro på evolutionen, dvs tro på evolutionen men att Gud ligger bakom den?

Behemot - en dinosaurie på bibelns tid?
Var den 'behemot' som nämns i Jobs bok en dinosaurie?

Dinosaurierna och bibeln
Hur förklarar man som kristen dinosaurierna och alla andra miljoner år gamla rester av livsformer som arkeologerna gräver fram?

Arkeologin och människans ålder
Hur kan man förena arkeologiska fynden av hundratusentals år gamla skelett med bibelns skapelseberättelse?

Skapades människan samtidigt som jorden?
Eftersom det nu står i bibeln att Gud skapade himmel och hav och allt det där, och sedan människan på den sjätte dagen, alltså samtidigt, hur förklarar ni då att jorden är 5,6 miljarder år.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.