Följ Bibelfrågan på Facebook

Vad menas med att 'dricka kalken'?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Att 'dricka en kalk' är i bibeln ett uttryck för att 'ta emot vad livet ger' och det är något alla får göra.

Fråga: I Jer 49:12 säger Herren till Esaus ättlingar edomiterna: 'Om de som inte förtjänar det måste dricka ur bägaren, skulle då du slippa undan? Nej, du skall inte slippa undan, du måste dricka!' Och om edomiterna tvingas dricka, vad är det för något som Gud uppnår med detta? Vad är det för något som sker när de tvingas dricka bägaren? Är det någon motsvarighet till kalken Människosonen måste dricka? (J.)

Byt ut ordet bägare/kalk mot "öde", så är det lättare att förstå.

Kalken/bägaren står helt enkelt som symbol för någons lott eller öde i livet. Det man kommer att få vara med om. Den kan alltså vara både någonting positivt och någonting negativt, innebära både medgång och lycka (Ps 16:5 och 116:3) eller lidande (som i Jesu fall) eller straff (Ps 11:6, Jes 51:17 etc).

Att "dricka en kalk" är i bibeln ett uttryck för att "ta emot vad livet ger" och det är något alla får göra. Alla människor tvingas "dricka bägaren". Alla är tvungna att ta emot vad livet ger. Det finns alltså ingen koppling eller likhet mellan den kalk som Esaus ättlingar fick dricka och den kalk som Jesus fick att dricka. Edoms kalk/bägare/öde bestod av krig och förstörelse. Jesu kalk/bägare/öde bestod av lidande och avrättning. Det är bara samma uttryck ("kalk") som används.

Om man "tvingas dricka sin kalk som ett straff", så är det naturligtvis ett negativt innehåll. I det här fallet, i Jeremia, innehöll bägaren förstörelse och ödeläggelse. Man kan alltså "tvingas dricka sin kalk" som straff för något man gjort. Men man kan också drabbas av ett grymt öde helt oförskyllt, drabbas av ödeläggelse fastän man inget ont gjort. När Jeremia talade till edomiterna jämförde han dem med folk runt omkring som tvingats acceptera ett dystert öde och drabbats av ödeläggelse trots att de inte gjort något ont: "Om de som inte förtjänar det måste dricka ur bägaren, skulle då du slippa undan?"

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Gud - en barnamördare?
Det är inte lätt att föreställa sig att Gud skulle vara mot abort, då han kräver att Samariternas spädbarn skall bli krossade och deras havande kvinnor skäras upp, så att deras foster kan dräpas. Ps 137:9 Lycklig den som får ta dina späda barn och krossa dem mot klippan.

Profeten Jesaja
Jag undrar vem profeten Jesaja egentligen var och hur man i sammandrag skulle beskriva honom.

Jesajas profetia om Edom
Hur ska man tolka kapitel 34 i Jesaja?

Hade Judas något val?
Om det var bestämt på förhand i profetiorna att Judas skulle förråda Jesus, då hade han väl inget val? Då var det ju redan bestämt. Men då måste han väl betraktas som oskyldig?

Har människan verkligen en fri vilja?
Har människan en fri vilja? Se Rom 9:15-16.

Sverige i bibelns profetior
Kan man utläsa någonting ur bibelns profetior om vad som kommer att hända Sverige i framtiden?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.