Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

Drömsyner i Bibeln

Fråga: I Gamla Testamentet kan man läsa om ett antal drömhändelser där uppenbarelser och visioner framträder. Min fråga gäller: Hur många sådana händelser - i antal - finns det i GT? Har Ni listat ställena och antalet, eller vet Ni vart jag bör vända mig för att få svar? (T.R.)

Svar: Bibeln berättar om hur Gud, både på det gamla och det nya testamentets tid, i exceptionella fall kunde uppenbara sig för människor i drömmar.

Det berättas exempelvis att Gud kom till kung Abimelek, kungen i Gerar, i en dröm om natten och varnade honom för att röra vid Sara eftersom hon var en annan mans hustru (1 Mos 20:3). I 1 Mos 31:24 berättas om hur Gud kom till arameen Laban i en dröm och varnade honom för att säga något mot Jakob. Herren visade sig för Salomo i en dröm om natten (1 Kung 3:5). De vise männen som besökte Josef och Maria en tid efter Jesu födelse fick en gudomlig varning i en dröm och återvände inte till den mordiske Herodes (Matt 2:12).

Bibeln ger flera exempel på tillfällen då Gud i drömmar varnade sina tjänare eller gav dem anvisningar för hur de skulle undvika eller klara sig från faror och svårigheter. När Josef flydde med Maria och Jesus till Egypten (Matt 2:13) var det därför att en ängel hade visat sig för honom i en dröm och varnat honom för Herodes planer, och det var också i en dröm som Gud uppmanade honom att återvända från Egypten och bosätta sig i Nasaret (Matt 2:19).

Gud har även ibland använt sig av drömmar för att meddela sin vilja eller uppenbara framtiden genom sina utvalda profeter. I Gamla testamentet berättas exempelvis om den unge Josefs drömmar (1 Mos 37:5-11). I en av dessa drömmar höll han och hans bröder på att binda kärvar på ett fält. Josefs kärve stod upprätt, medan hans bröders kärvar stod runt omkring och bugade sig. I en annan dröm bugade sig solen, månen och elva stjärnor för honom. Både dessa drömmar gick i uppfyllelse då Jakob, hans hustru och deras elva söner flyttade till Egypten under en svår svältperiod. Där tvingades de alla underkasta sig (och buga sig för) Josef, som då hade blivit egyptisk livsmedelsadministratör.

Ett annat exempel är den egyptiske faraos drömmar (1 Mos 41). I den första såg han sju feta kor som slukades av sju magra kor. I den andra drömmen växte sju frodiga ax upp på en stjälk, bara för att slukas av sju torra och skrumpnade ax. Med Guds hjälp kunde Josef förklara att båda drömmarna visade att man skulle få uppleva sju år av extremt goda skördar följda av sju svältår.

I Daniel 2:1 berättas om den babylonske kungen Nebukadnessars dröm om den yttersta tidens händelser. I drömmen såg han en väldig staty som föreställde en människa. Figuren hade huvud av guld, bröst och armar av silver, mage och lår av koppar, ben av järn och fötter av järn och lera. En sten som "inte huggits av människor" träffade statyns fötter, krossade dem och förintade resten av figuren.

Daniel förklarade att statyns kroppsdelar symboliserade de olika stormakter som skulle följa efter varandra fram till den dag då Gud själv slutligen skulle upprätta sitt rike på jorden.

Senare hade Daniel själv en dröm som visade samma sak, men i hans dröm symboliserades de olika världsrikena av fyra väldiga och märkliga vilda djur. (Det sista av de "vilda djuren" återkommer i aposteln Johannes uppenbarelse där han berättar om den stormakt, symboliserad av ett vilt djur, som ska framträda i den yttersta tiden.)

Här är en komplett lista över de drömmar med uppenbarelser/syner som finns i bibeln:

Gamla testamentet (17 st)

1 Mos 20:3-7 Abimelek
1 Mos 28:10-19 Jakob
1 Mos 31:10-13 Jakob
1 Mos 31:22-24 Laban
1 Mos 37:5-7 Josef
1 Mos 37:9 Josef
1 Mos 40:9-15 Faraos hovmästare
1 Mos 40:16-19 Faraos bagare
1 Mos 41:1-4 Farao
1 Mos 41:5-7 Farao
1 Mos 46:2 Jakob
Dom 7:13 En soldat
1 Kung 3:5-14 Salomo
Job 4:12-21 Elifas
Dan 2:1, 29-35 Nebukadnessar
Dan 4:2, 7-15 Nebukadnessar
Dan 7:1-13 Daniel

Nya testamentet (6 st)

Matt 1:20-21 Josef
Matt 2:12 De "visa männen"
Matt 2:13 Josef
Matt 2:19-20 Josef
Matt 2:22 Josef
Matt 27:19 Pilatus hustru

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Talar Gud till oss i våra drömmar?
I bibeln står det på flera ställen om hur Gud och änglar uppenbarar sig för människor när de drömmer. Vad säger bibeln om drömmar? Uppenbarar sig Gud på samma sätt i dag?

Nebukadnessar
Jag skulle vilja veta mer om Nebukadnessar och hur det kom sig att han bad just Daniel komma och tyda hans drömmar.

Vilddjuret och Romarriket
Det finns två profetior i bibeln som är unika, därför att de sträcker sig från 600-talet före vår tideräknings början och ända fram till Messias ankomst och upprättandet av Guds välde på jorden.

Vad menar profeten Joel med 'Herrens dag'?
Hur kunde Petrus säga (i Apostlagärningarna) att Joels profetia gick i uppfyllelse? Den handlar ju om ändens tid.

Drömtydning
Är det synd enligt bibeln att hålla på med drömtydning och analysera och tolka sina egna eller andra människors drömmar?

Profetian om väduren och bocken
Gud började ge Daniel flera syner - och även tolkningar av dessa syner - där han uppenbarade en del avgörande detaljer som hjälpte Daniel att förstå profetiorna.


Sök svar på fler frågor:

Har du en egen fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc? Sök först i Allt om Bibelns omfattande arkiv:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...