Följ Bibelfrågan på Facebook

Jordens ålder enligt bibeln

Bibelfrågan: Frågor och svar

Enligt bibelns framställning av "skapelseveckan" fanns planeten jorden redan långt innan "den första dagen" i skapelseveckan började.

Fråga: Hur gammal är, enligt bibeln, vår jord och var står det att läsa..? Om det inte står att läsa hur gammal bibeln är, varifrån får då många uppgifter från bibeln om att jorden skulla vara mycket yngre än vad dagens vetenskap tror sig veta den är...? Finns det några som helst vetenskapliga dokument som skulle styrka bibelns skrift i frågan...?! (C.J.)

Faktum är att bibeln inte säger någonting om hur gammal jorden är, utan i det fallet får vi nog förlita oss på de vetenskapliga resultaten från astronomi, geologi, astrofysik etc.

Vad bibeln säger är bara att "himmel och jord" (eller mer korrekt: "himlarna och jorden") skapades "i begynnelsen" - i alltings början - och det är ju också vad våra forskningsresultat visar...

Uppfattningen att jorden skulle ha skapats för 6000 år sedan baserar man på bibelns släkttavlor, där man följer generationerna bakåt i tiden till Adam - och sedan förutsätter att jorden skapades samtidigt som Adam, under samma "skapelsevecka".

Läser man bibelns framställning av "skapelseveckan" lite noggrannare så kan man emellertid lätt konstatera att jorden redan fanns långt innan "den första dagen" i skapelseveckan började.

Eftersom bibelns författare alltid räknar dygnet från solnedgång till solnedgång (det börjar med aftonen), så inleds det första "skapelsedygnet" med den första solnedgången ("det blev afton och det blev morgon den första dagen") som naturligtvis inte kan ha ägt rum förrän efter det att det "blivit ljus".

Och hur många miljarder år jorden existerat då Gud sade "Varde ljus!" och "ljuset skildes från mörkret" säger skapelseberättelsen ingenting om - bara att vår planet då låg "öde och tom" (1 Mos 1:2). Inte heller säger den något om hur många gånger solen sedan gick ner och upp - hur många dagar som förflöt - före den solnedgång som inleder "skapelseveckan".

Då det gäller bibelns vetenskapliga stöd kan man med andra ord säga att alla vetenskapliga upptäckter styrker bibeln, eftersom vetenskapen bara beskriver och förklarar den värld som Gud har skapat. Däremot är det inte säkert att alla enskilda vetenskapsmäns tolkningar av forskningsresultaten överensstämmer med verkligheten - lika lite som alla teologers och prästers och lekmäns tolkningar av bibeln överensstämmer med verkligheten...

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Hur tror kristna att jorden skapades?
Hur tror de kristna att jorden skapades? Vad säger Bibeln om jordens tillkomst?

Varför finns det två skapelseberätteler i bibeln?
I den 'första skapelseberättelsen' berättas om hela skapelseveckan då först himmel och jord och sedan allt liv på jorden blev till.

Varför skapade Gud universum?
Vad är meningen med hela rymden när Gud satte oss bara på den här lilla planeten? Varför finns hela universum?

Är det bara 6000 år sedan skapelsen enligt bibeln?
Varifrån kommer åsikten bland många troende att människan och jorden inte skulle ha funnits mer än 6000 år. Är det någonting som står i bibeln?

Edens lustgård
Var låg Edens lustgård? Eller var kanske hela jorden ett enda paradis?

Meningen med livet
Människans skapelse inte är avslutad än. Gud är fortfarande i full färd med att forma sitt största mästerverk.

Skapelse genom evolution?
Kan man vara kristen men tro på evolutionen, dvs tro på evolutionen men att Gud ligger bakom den.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.