Följ Bibelfrågan på Facebook

Vilket språk var lagens tavlor skrivna på?

Fråga: Jag undrar vilket språk lagens tavlor, som innehöll Guds bud, var skrivna på. Hebréerna på den tiden hade inte färdigt utvecklat skriftspråk medan Moses var utbildad inom de traditionella egyptiska mysterierna. Kan detta betyda att lagens tavlor var skrivna i hieroglyfer? (L.C.)

Svar: Eftersom Moses var uppvuxen och utbildad i Egypten så är det nog mest sannolikt att lagens tavlor var skrivna med egyptiska skrivtecken. Det var förmodligen det enda skriftspråk han kände till och kunde läsa. Det gällde även det israelitiska folket som lämnade Egypten under Mose ledning. De hade ju bott i landet i 400 år (motsvarande tiden från 1600-talet till i dag), dvs många generationer, och även om de fortfarande talade hebreiska använde de säkert egyptiska tecken då de skrev (i den mån de var skrivkunniga).

Däremot skrev man oftast inte med de klassiska hieroglyferna, som vi känner till och som finns på olika egyptiska monument, utan man använde en förenklad textform som gick lättare och snabbare att skriva. Det fanns två olika typer av egyptisk skrift som användes vid den aktuella tiden, ca 1400 f Kr: kursiva hieroglyfer och hieratisk skrift.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Var finns stentavlorna med "Tio Guds bud"?
Har man hittat stentavlorna med de tio budorden och var de i så fall finns förvarade någonstans?

Dagsaktuella budord
Hur aktuella kan de tio budorden anses vara i dag?

Hur stod budorden på lagens tavlor?
Hur var budorden fördelade på stentavlorna med lagen? Var det fem på varje tavla eller tre och sju eller...? Var orden korta, till exempel "stjäl icke", "dräp icke" osv?

De kristna och Bibelns lagar
Varför följer inte kristna lagarna i Moseböckerna? Är det något som Jesus säger som upphäver dessa lagarna?

Vilka är "Tio Guds bud"?
De tio budorden (dekalogen), de bud som Gud gav till mänskligheten vid Sinai - inristade på två stentavlor - finns återgivna på två ställen i bibeln.

Kristendomens grundregler
Har kristendomen några viktiga grundregler?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv in ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via e-mail.


Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.