Följ Bibelfrågan på Facebook

Var inte Gud ensam vid skapelsen?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Fråga: I Första Moseboken kapitel 1:26 står det: "Och Gud sade: Låt oss göra människorna till vår avbild, till att vara oss lika." "Oss" = pluralis. "Vår" = pluralis. Gud är alltså inte ensam? (M.Å.)

Bibeln ger själv svaret på din fråga. Läs några andra bibelställen...

"I begynnelsen fanns Ordet [Kristus], och Ordet fanns hos Gud, och Ordet var Gud" (Joh 1:1)

"Nu vid denna tidens slut har han [Fadern] talat till oss genom sin son, som han har insatt till att ärva allting liksom han också har skapat världen genom honom" (Hebr 1:2)

"Ty i honom [Kristus] skapades allt i himlen och på jorden, synligt och osynligt...; allt är skapat genom honom och till honom" (Kol 1:16)

"Så säger han som är Amen [Kristus], det trovärdiga och sanna vittnet, början till Guds skapelse" (Upp 3:14)

"Du, Herre [Kristus], lade i begynnelsen jordens grund, och himlarna äro dina händers verk" (Hebr 1:10)

"Vem var det som lade hennes [jordens] hörnsten, medan... alla Guds söner höjde glädjerop?" (Job 38:6-7)

Nej, Gud var inte ensam när jorden skapades.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Varför skapade Gud universum?
Vad är meningen med hela rymden när Gud satte oss bara på den här lilla planeten? Varför finns hela universum?

Jordens ålder enligt bibeln
Hur gammal är, enligt bibeln, vår jord och var står det att läsa..? Om det inte står att läsa hur gammal bibeln är, varifrån får då många uppgifter från bibeln om att jorden skulla vara mycket yngre än vad dagens vetenskap tror sig veta den är...?

Skapelse genom evolution
Kan man vara kristen men tro på evolutionen, dvs tro på evolutionen men att Gud ligger bakom den.

Var Adam och Eva apmänniskor?
Hur såg Adam och Eva ut? Var de första människorna någon sorts halvapor som den här "Lucy" som de har hittat skelettet efter?

Skapades människan samtidigt som jorden?
Eftersom det nu står i bibeln att Gud skapade himmel och hav och allt det där, och sedan människan på den sjätte dagen, alltså samtidigt, hur förklarar ni då att jorden är 5,6 miljarder år. Tror ni att människan funnits så länge eller?

Hur tror kristna att jorden skapades?
Hur tror de kristna att jorden skapades? Vad säger Bibeln om jordens tillkomst?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.