Allt om Bibeln

BIBELFRÅGAN

Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

Var inte Gud ensam vid skapelsen?

Fråga: I Första Moseboken kapitel 1:26 står det: "Och Gud sade: Låt oss göra människorna till vår avbild, till att vara oss lika." "Oss" = pluralis. "Vår" = pluralis. Gud är alltså inte ensam? (M.Å.)

Svar: Bibeln ger själv svaret på din fråga. Läs några andra bibelställen...

"I begynnelsen fanns Ordet [Kristus], och Ordet fanns hos Gud, och Ordet var Gud" (Joh 1:1)

"Nu vid denna tidens slut har han [Fadern] talat till oss genom sin son, som han har insatt till att ärva allting liksom han också har skapat världen genom honom" (Hebr 1:2)

"Ty i honom [Kristus] skapades allt i himlen och på jorden, synligt och osynligt...; allt är skapat genom honom och till honom" (Kol 1:16)

"Så säger han som är Amen [Kristus], det trovärdiga och sanna vittnet, början till Guds skapelse" (Upp 3:14)

"Du, Herre [Kristus], lade i begynnelsen jordens grund, och himlarna äro dina händers verk" (Hebr 1:10)

"Vem var det som lade hennes [jordens] hörnsten, medan... alla Guds söner höjde glädjerop?" (Job 38:6-7)

Nej, Gud var inte ensam när jorden skapades.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Varför skapade Gud universum?
Vad är meningen med hela rymden när Gud satte oss bara på den här lilla planeten? Varför finns hela universum?

Jordens ålder enligt bibeln
Hur gammal är, enligt bibeln, vår jord och var står det att läsa..? Om det inte står att läsa hur gammal bibeln är, varifrån får då många uppgifter från bibeln om att jorden skulla vara mycket yngre än vad dagens vetenskap tror sig veta den är...?

Skapelse genom evolution
Kan man vara kristen men tro på evolutionen, dvs tro på evolutionen men att Gud ligger bakom den.

Var Adam och Eva apmänniskor?
Hur såg Adam och Eva ut? Var de första människorna någon sorts halvapor som den här "Lucy" som de har hittat skelettet efter?

Skapades människan samtidigt som jorden?
Eftersom det nu står i bibeln att Gud skapade himmel och hav och allt det där, och sedan människan på den sjätte dagen, alltså samtidigt, hur förklarar ni då att jorden är 5,6 miljarder år. Tror ni att människan funnits så länge eller?

Hur tror kristna att jorden skapades?
Hur tror de kristna att jorden skapades? Vad säger Bibeln om jordens tillkomst?


Sök svar på fler frågor:

Har du en egen fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc? Sök först i Allt om Bibelns omfattande arkiv:

Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email.

Om du vill stödja arbetet med Allt om Bibeln...