Följ Bibelfrågan på Facebook

Vad menar Jesus med 'könlösa'?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Fråga: I Matteus 19:12 talar Jesus om dem som "gjort sig könlösa". Vad menar han med det? En del vill göra gällande att versen avser kastrering för att undvika den sexuella synden. Man tar även Origenes från Alexandria som stöd för detta då han ska ha kastrerat sig själv baserat på denna vers. (J.A.)

Jesus nämner dessa "som gjort sig könlösa" i ett samtal med lärjungarna om skilsmässor och äktenskap. Som svar på en kommentar från lärjungarna att det var säkrast att inte gifta sig om det inte var tillåtet att skilja sig, säger Jesus att det förvisso finns män som inte gifter sig. Han nämner tre kategorier:

"Sådana som är utan kön från födseln och sådana som av människor berövats sitt kön och sådana som själva gjort sig könlösa för himmelrikets skull."

Det grekiska ord som Bibel 2000 översatt med "utan kön" (och som Folkbibeln benämner "sådana som inte kan gifta sig") är "eunuck", dvs män som på grund olika orsaker inte hade någon normal könsdrift och inte kunde eller ville ingå äktenskap. Här fanns således både sådana som fötts "utan kön" (män med bristfällig testikelfunktion och låg testosteronhalt i blodet sedan barndomen) och sådana som berövats sitt kön (män som fått testiklarna avlägsnade). Här fanns faktiskt också sådana som "gjort sig könlösa".

Men det handlar inte om män som kastrerat sig själva (kastrering var någonting absolut förbjudet bland judarna), utan om män som frivilligt levde i fullkomlig avhållsamhet och inte gifte sig för att kunna ägna sitt liv åt Gud och verka för Guds rike utan att hindras av några familjeförhållanden.

Skälet till att den alexandrinske teologen Origenes i början av 200-talet ska ha skurit av sig testiklarna (en uppgift som för övrigt är tveksam) var enligt kyrkohistorikern Eusebius att han på så sätt ville göra sig lämpad att undervisa unga flickor utan att kunna bli frestad till osedliga tankar eller utsatt för skvaller. Det hade således ingenting med Jesu ord att göra.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Förespråkade Jesus celibat?
Är inte Jesu ord i Matt 19:10-12 liksom Paulus ord i 1 Kor 7:7 och 32 ett stöd för uppfattningen att präster ska leva i celibat?

Vad säger bibeln om skilsmässor?
Vad säger bibeln - och då i första hand Jesus - om skilsmässor? Får den som är kristen skilja sig?

De första missionärerna i Afrika
Den allra förste afrikan som kom till tro på att Jesus var Messias var annars den etiopiske eunucken som Filippus döpte.

Jesu svar om äktenskap
Angående samkönade äktenskap. Står det inte i Markusevangeliet att en man ska lämna sina föräldrar, finna en kvinna, och de ska bli "ett kött"? Detta när Jesus svarar på frågor om äktenskap. Vad jag förstår är detta en stor del av grunden till äktenskap.

Får en kristen skilja sig?
Betyder det som Jesus säger om skilmässor i Matt 19 att om man inte längre kan leva tillsammans utan skiljer sig, så begår man en synd mot Gud?

Samkönade äktenskap
Att homosexuella människor också får möjlighet att leva tillsammans med någon de älskar är rimligen inte något som Gud skulle kunna ha några invändningar emot.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka bland svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.


Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.