Följ Bibelfrågan på Facebook

Finns kvinnan och 'Odjuret' på euron?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Det finns förvisso många beröringspunkter mellan den gamla legenden om prinsessan Europa och tjuren och den uppenbarelse aposteln Johannes fick.

Fråga: På baksidan av den grekiska 2-euron finns en bild som påminner om kvinnan och vilddjuret i Uppenbarelseboken. Vad är detta? (K.G.)

På baksidan (den nationella sidan) av ett par grekiska euro-mynt finns mycket riktigt en bild av en kvinna som rider på ett väldigt djur som kommer upp ur vattnet. Det är en bild som onekligen påminner starkt om den syn som aposteln Johannes såg då Jesus gav honom en uppenbarelse om de händelser som skulle komma att utspelas i "ändens tid".

Grekisk euro med bild av legendens Europa på tjurens ryggKvinnan på myntet är Europa, en gestalt ur den grekiska mytologin. Enligt legenden var hon dotter till kungen av Tyrus, en gammal fenicisk stad på Medelhavets östkust. Hennes skönhet attraherade gudakonungen Zeus.

Sagan berättar att prinsessan Europa och hennes hovdamer höll på att plocka blommor vid havet när Zeus uppenbarade sig i form av en ståtlig vit tjur. Besten lät sig klappas och lade sig slutligen framför Europas fötter, men när hon klättrade upp på dess rygg rusade den ut i havet och simmade iväg med den skräckslagna flickan. Det är den scen som avbildas på myntet (och som förresten även finns återgiven som en skulptur av Carl Milles i Halmstad). När de kommit till Kreta våldförde sig Zeus på Europa och försvann.

Det här är en gammal legend. Den var många sekler gammal redan när aposteln Johannes landsförvisades till ön Patmos i Egeiska havet i slutet av det första århundradet, och han var säkert väl bekant med den. Det var under sin tid på Patmos som Johannes fick en detaljerad vision av de händelser som skulle markera slutet på denna tidsålder och Messias ankomst. Johannes skrev ner sin syn i det vi numera kallar Uppenbarelseboken, bibelns sista bok.

I kapitel 13 berättar han hur han fick se en väldig best som kom upp ur havet. Enligt förklaringen i den fortsatta texten representerade det groteska odjuret ett stort politiskt/militärt/ekonomiskt system som ska framträda på världsarenan och dominera slutet av den här tidsåldern. Profetiorna i Daniels bok ger kompletterande detaljer och visar att denna stormakt är det romerska riket, som följaktligen kommer att återuppstå en kort tid före Messias ankomst (Dan 2:40-44 och 7:19-22).

Senare får Johannes åter se samma välde framträda igen, även denna gång i form av ett odjur. Men den här gången har besten en kvinna (en nytestamentlig symbol för en religion eller kyrka) på ryggen, en kvinna som rider på den och håller dess tömmar (Upp 17). Denna "kvinna" har alltså stort inflytande över det återuppståndna romerska riket. Men samma framtidssyn berättar också om hur den till en början så fogliga besten slutligen kommer att lämna henne "utblottad och naken" - precis som tjuren lämnade prinsessan Europa.

Så visst finns det många beröringspunkter mellan den gamla legenden och den uppenbarelse Johannes fick. Kanske är förklaringen helt enkelt den att Johannes inspirerades att använda den allmänt kända legenden om Europa för att avslöja viktiga detaljer, både om den kommande historiska utvecklingen och om identiteten hos den världsdel och de länder och politiska och religiösa maktkoncentrationer som skulle spela den mest framträdande rollen i den här tidsålderns slutperiod.

Den kyrka som Johannes beskrev, och som han själv varit med om att grunda, skulle snart komma att få sitt slutgiltiga fäste och sin främsta utbredning - i Europa. Det romerska imperiet där Johannes levde hade sitt ursprung och sitt centrum - i Europa. Detta romarrike skulle komma att återuppstå gång på gång - i Europa...

Kanske var valet av symboler inget annat än ett sätt att vända kommande generationers blickar mot en del av världen som på Johannes tid fortfarande bara var en outvecklad kontinent där en stor del av invånarna fortfarande levde på järnåldersstadiet. Kanske var syftet helt enkelt att de som levde den dag i framtiden då profetiorna slutligen började gå i uppfyllelse och en ny stormakt började ta form som ett återuppståndet romarrike - ett händelseförlopp som enligt profetiorna oundvikligen kommer att leda till katastrof för de länder som "överlämnat sin makt och myndighet åt vilddjuret" (Upp 17:13) - skulle förstå sambandet och inse att den gamla uppenbarelsen visade just det skeende och den utveckling man nu kunde bevittna runt omkring sig.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:Vilddjuret och romarriket
Det finns två profetior i bibeln som är unika, därför att de sträcker sig från 600-talet före vår tideräknings början och ända fram till Messias ankomst och upprättandet av Guds välde på jorden.

Guds ord och politik
Inga av skeendena i Uppenbarelseboken är av 'religiös' karaktär. Det handlar om politik och ekonomi och sociala förhållanden. Det handlar om naturkatastrofer och militära konflikter, sjukdomsepidemier etc.

Sverige i bibelns profetior
Kan man utläsa någonting ur bibelns profetior om vad som kommer att hända Sverige i framtiden?

'Vilddjuret' eller 'Odjuret' i bibeln
Jag har en fråga om profetiorna i bibeln. I Uppenbarelseboken talas det om ett Odjur med flera huvuden som ska framträda i den yttersta tiden. Vad är det för något?

Var står det att Rom ska återuppstå?
Jag har inte kunnat hitta något ställe i bibeln där det står att romarriket ska uppstå igen. Var står det?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.