Följ Bibelfrågan på Facebook

Dödshjälp - eutanasi

Bibelfrågan: Frågor och svar

Gud är livets källa (Ps 36:10) och det är honom förbehållet att ge och ta liv.

Fråga: Jag undrar var bibeln har för syn på dödshjälp? Är det moraliskt försvarbart eller räknas det som mord? Det har förts mycket diskussion i detta ämne men jag har aldrig hört ett svar från kristen synvinkel. (P.L.)

Det har varit mycket diskussion och kontroverser, i synnerhet för några år sedan, kring ämnet dödshjälp, eutanasi. Då och då kommer frågan upp igen.

Om vi vänder oss till bibeln för att se vad Gud säger, kan vi konstatera att bibeln visar att det är vår absoluta uppgift att ta hand om de gamla, svaga och sjuka och vårda dem (1 Tess 5:14). Jesus själv ger mängder av exempel på detta.

Att avsiktligt, genom någon form av aktivt handlande, förkorta någons liv - att döda en människa - strider helt och hållet mot Guds ord. Gud är livets källa (Ps 36:10) och det är honom förbehållet att ge och ta liv.

Men...

... det finns inte heller något bibliskt stöd för tanken att man ska vidta extraordinära åtgärder för att förlänga dödsprocessen för någon och se till att en dödssjuk tvingas leva (och lida) så länge som möjligt. Att medvetet tvinga någon att fortsätta plågas står tvärtom i strid mot allt vad kärlek heter - och Gud är kärlek!

Det är inte fel att låta döden och befrielsen från lidandet komma, när kroppen vädjar om att den ska få komma och när den enligt naturens gång ska komma.

I stället för att (ofta av rent egoistiska skäl) låta all den moderna läkarvetenskapens uppfinningar, mediciner och apparater tvinga någon att fortsätta plågas, när kroppen har levt färdigt och vi bara kan hålla den vid liv på artificiell väg, bör vi som kristna be Gud låta den som är döende få dö i frid - och även själva låta honom eller henne göra det.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Den andliga uppståndelsekroppen
Jesu ord om att vi måste födas på nytt är inte bara en liknelse eller en bildlig beskrivning, utan en konkret förklaring av vad som faktiskt händer.

Hur kan vi leva enligt Guds vilja?
Hur ska en människa kunna leva på det utgivande, osjälviska sätt som Jesus uppmanar till, främst i Bergspredikan? Står inte det helt i strid mot hela vår mänskliga natur?

Bibeln och abort
Jag vet att budorden säger "du ska inte dräpa", men är det att dräpa om man gör abort? Säger Bibeln någonting om det?

Vad är kristen etik?
Man behöver inte vara kristen för att försöka leva enligt den kristna etiken - det kan även en muslim, hindu eller ateist göra.

Hur många har kristendomen dödat?
Många påstår att kristendomen dödat fler än Hitler och Stalin. Men hur sant är det egentligen? Finns det några beräkningar på hur många som kristendomen har dödat?

När ska alla uppstå?
Bibeln talar om två uppståndelser. Den första äger rum då Messias kommer för att upprätta Guds rike här på jorden.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.