Följ Bibelfrågan på Facebook

Gemensam valuta i bibeln?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Det grekiska ordet för 'märke' är 'charagma' som står för någon form av präglad symbol.

Fråga: Finns det något i bibeln om gemensam valuta i Europa eller världen? (A.L.)

Inte direkt - men indirekt.

I de profetior som handlar om den yttersta tiden, berättas om hur "romarriket" kommer att framträda i ny gestaltning under den sista perioden före Messias/Människosonens ankomst. Enligt Daniels bok kommer romarriket, detta väldiga väst- och östeuropeiska välde, i sin slutliga fas inte att utgöras av ett gigantiskt enat rike (som på Jesu tid), utan av en bräcklig - men mäktig - union av länder (Dan 2:41-43).

I Daniels bok berättas bland annat om hur profeten i en syn om natten fick se de världsriken som skulle uppstå efter hans tid (han levde på 600-talet f Kr). De symboliserades av olika, märkliga vilda djur. Han såg till exempel Babylon framställt som ett lejon med örnvingar, medan det medopersiska riket representeras av en björn och det makedonisk-grekiska riket symboliseras av en panter med fyra fågelvingar och fyra huvuden. Det sista av dessa fyra djur - en grotesk best som symboliserade det romerska riket (som inte skulle framträda på världsarenan förrän 400 år senare) - skulle existera ända fram till Människosonens ankomst på himmelens skyar (Dan 7:9-14).

Sjuhundra år senare fick den gamle aposteln Johannes en uppenbarelse där Gud visade honom hur framtiden intill "änden" skulle gestalta sig. Johannes såg också denna vilda best som Daniel sett i sin syn - och han fick veta mycket mer om egenskaperna hos denna stormakt...

Bland annat framgick av uppenbarelsen att detta återuppståndna romarrike, som Johannes kort och gott kallade för "besten" eller "odjuret", skulle bli en dominerande faktor i utvecklingen både i Europa och Mellanöstern (det geografiska område som det gamla romarriket en gång härskade över) och ha ett avgörande inflytande över händelserna under den här civilisationens slutperiod, det som bibeln kallar "den sista tiden" eller "ändens tid". I första hand skulle det röra sig om en politisk/ekonomisk stormakt, men de länder som ingick i detta välde skulle även agera samordnat militärt (Upp 17:12-14).

Men det som enligt Johannes uppenbarelse skulle beröra enskilda människor mest var att "vilddjuret" skulle utöva makt över folkens möjligheter att bedriva handel. De som inte accepterade att ta "vilddjurets märke" i handen och i pannan (ordagrant "mellan ögonen", uppenbarligen i sitt medvetande) skulle inte kunna köpa och sälja fritt (Upp 3:16).

Det har spekulerats mycket över vad detta "märke" egentligen består av, och man har gissat på de mest fantastiska saker - streckkoder, tatueringar, globala personregister och inopererade datachips på hela världens befolkning. Men kanske är den enklaste förklaringen den rätta...

Det grekiska ordet för "märke" är charagma som står för någon form av "präglad symbol". Eftersom detta "märke" är knutet till handeln inom det återuppståndna romarriket, torde det falla sig naturligt att se på vilka "präglade symboler" man brukar ta "i handen" när man handlar. Det intressanta är att de enda "präglade symboler" som kan komma i fråga när det gäller handel är mynt - pengar - valuta - som ju är just "präglade symboler" för ett ekonomiskt värde.

I och med att accepterandet av det återuppståndna romarrikets "märke" enligt profetian blir avgörande för huruvida man kommer att kunna köpa och sälja fritt, får naturligtvis en vägran att ingå i "vilddjurets" ekonomiska system både politiska och ekonomiska konsekvenser, såväl för enskilda människor som för nationer.

Likväl varnar Johannes de troende för att acceptera "vilddjurets märke" därför att detta återuppståndna romerska rike är dömt till undergång. Han beskriver hur denna väldiga politisk/militära/ekonomiska union slutar i ett totalt sammanbrott - vilket oundvikligen betyder att de folk som accepterat dess "märke" dras med i katastrofen.

Med tanke på dessa profetiska varningar för de konsekvenser som en anslutning till "det sista romarriket" kommer att medföra - att man kommer att dras med både i det ekonomiska sammanbrott som väntar detta välde - är det kanske förståeligt att många ser med skepsis på den gemensamma europeiska valutan, euron...

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
'Vilddjuret' eller 'Odjuret' i bibeln
Jag har en fråga om profetiorna i bibeln. I Uppenbarelseboken talas det om ett Odjur med flera huvuden som ska framträda i den yttersta tiden. Vad är det för något?

Guds ord och politik
Hur kan man blanda in politik och politiska tolkningar i Guds ord, som nu när det gäller EU och EMU? Vad har andliga ting med politik och ekonomi att göra?

Vilddjuret och romarriket
Det finns två profetior i bibeln som är unika, därför att de sträcker sig från 600-talet före vår tideräknings början och ända fram till Messias ankomst och upprättandet av Guds välde på jorden.

'Odjuret' och '666'
Vad är egentligen det här med "Vilddjuret" och talet "666"? Var i bibeln står det om det och vad handlar det om?

Styrs EU av satan?
Är det sant att ni kristna tror att EU är ett vilddjur styrt av satan som kommer att få jorden att gå under?

Profetian om väduren och bocken
Jag skulle vilja ha en förklaring på profetian om baggen och bocken som finns i Daniels bok.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.