Följ Bibelfrågan på Facebook

Använde Jesus ordet 'evangelium'?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Det kanske viktigaste stället där Jesus använde ordet 'evangelium' var i hans framträdande i synagogan i Nasaret i början av hans verksamhet, där han läste ur profeten Jesajas bok.

Fråga: Bibelkommissionen säger i vår Bibelöversättning att Jesus säger att "varhelst evangeliet predikas, skall vittnesbördet om kvinnan som smorde honom med olja omnämnas. Jag undrar om Jesus verkligen nämnde ordet 'evangeliet'? Är inte detta ett betydligt senare uttryck? (B.S.)

Att döma av bibelns berättelse om Jesu verksamhet använde han begreppet ”evangeliet” om sin förkunnelse ända från början av sin verksamhet.

I Markus Jesus-biografi möter vi ordet redan i början (Mark 1:16) där Jesus förklarar att "Guds rike är nära" och uppmanar sina åhörare att tro "budskapet" (grek euaggelion) - dvs de "goda nyheterna" eller "evangelium" att Messias snart skulle förverkliga himmelriket på jorden. Vilket ord Jesus använde för "de goda nyheterna" vet vi inte säkert, eftersom han troligen precis som de flesta av sina samtida landsmän talade både vardagsspråket arameiska, riksspråket grekiska och det religiösa bibelspråket hebreiska. Men det troligaste är att han talade arameiska med sina lärjungar och övriga åhörare och använde då den arameiska motsvarigheten till grekiska euaggelion.

Det kanske viktigaste stället där Jesus använde ordet "evangelium" var i hans framträdande i synagogan i Nasaret i början av hans verksamhet, där han läste ur profeten Jesajas bok:

"Herren Guds ande fyller mig, ty Herren har smort mig. Han har sänt mig att frambära glädjebud till de betryckta och ge de förkrossade bot, att förkunna frihet för de fångna, befrielse för de fjättrade, att förkunna ett nådens år från Herren" Jes 61:1

Ordet "glädjebud" heter på hebreiska besora och i "Septuaginta" - den översättning av Gamla testamentet till grekiska som judiska skriftlärda gjorde på 200-talet f Kr - använde man just ordet euaggelion (evangelium) som den grekiska motsvarigheten.

När Matteus, Markus, Lukas och Johannes senare skrev sina berättelser om Jesu liv och verksamhet gjorde de det på grekiska och använde då genomgående det grekiska ordet euaggelion, vilket sedan blev ”evangelium” på svenska. I sin skildring av händelsen då kvinnan smorde Jesus med olja blev det följaktligen ordet "evangelium" de använde för att återge Jesu ord om att hennes namn skulle leva kvar varhelst glädjebudskapet förkunnades.

Längre fram kom de fyra inledande Jesusbiografierna i Nya testamentet - Matteus, Markus, Lukas och Johannes - att kallas för ”evangelier”, men det är naturligtvis aldrig dessa skrifter som åsyftas vare sig i Gamla testamentet eller i skildringarna av Jesu verksamhet, då ordet euaggelion används, eftersom de inte existerade då.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Bibeltext om evangelisation
Var i bibeln kan man läsa att Jesus uppmanar sina efterföljare att sprida evangeliet?

De första kristnas budskap
Hur kan man sammanfatta Paulus tal i "Ett ljus för hedningar", som tycks ha varit de första kristnas budskap?

Jesu budskap
På Jesu tid rådde en utbredd förväntan att Messias, den utlovade befriaren, snart skulle komma och göra slut på allt förtryck, driva ut romarna och förverkliga det utlovade Gudsriket.

Hur kunde kristendomen växa så fort?
Vad skilde den nya läran kristendomen och den judiska läran åt - och hur kunde den lära som Jesus hade växa så fort?

Judarna och Messias
Judarna i allmänhet har aldrig kunnat se Jesus som uppfyllelsen av de gammaltestamentliga profetiorna om den kommande gudakonungen.

Jesus och hans förkunnelse
Kärnan i Jesu förkunnelse var 'Guds rike' (även kallat 'himmelriket'), ett begrepp som funnits inom judendomen i många sekler.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.