Följ Bibelfrågan på Facebook

Bibeltext om evangelisation

Bibelfrågan: Frågor och svar

Det är viktigt att komma ihåg att evangelisering inte bara sker med ord, utan kanske i ännu högre grad genom vårt sätt att vara.

Fråga: Var i bibeln kan man läsa att Jesus uppmanar sina efterföljare att sprida evangeliet? (G.A.)

Här är några förslag, som du förhoppningsvis kan använda:

Först och främst har vi ju "missionsbefallningen", Jesu uppmaning till lärjungarna att "gå ut i hela världen och predika evangelium", i Mark 16:15 och Matt 28:19. Och när Jesus talade om sin återkomst betonade han att "först måste evangeliet predikas för alla folk" (Mark 13:10).

Att evangeliet skulle predikas över hela världen framgår också av hans ord om kvinnan i Betania som smorde hans huvud med olja:

"Överallt i världen där evangeliet predikas, skall man också berätta vad hon gjorde och komma ihåg henne" (Mark 14:9)

Redan när Jesus gick omkring och förkunnade evangeliet var det en självklarhet att de som följde honom också skulle utföra samma uppdrag:

"Låt de döda begrava sina döda, men gå du och predika Guds rike!'" (Luk 9:60)

För Gud "vill att alla människor ska bli räddade" (1 Tim 2:4) - "människor av alla stammar och språk, folk och folkslag" (Upp 5:9)

Och...

"hur skulle de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Och hur skulle de kunna tro på den som de inte har hört? Och hur skulle de kunna höra, om ingen predikar?" (Rom 10:14)

"Kristus... efterlämnade ett exempel åt er, för att ni skulle följa i hans fotspår" (1 Petr 2:21)

Därför var det i första hand kraft att evangelisera med ännu större energi än tidigare som den heliga Anden gav Jesu lärjungar:

"När de hade slutat att be, skakades platsen där de var samlade, och de uppfylldes alla av den helige Ande och predikade frimodigt Guds ord" (Apg 4:31)

Och på så sätt fortsatte evangeliet att spridas:

"De som hade skingrats på grund av den förföljelse som började med Stefanus kom ända till Fenicien, Cypern och Antiokia, och de predikade ordet endast för judar. Men bland dem fanns några män från Cypern och Cyrene, och när de kom till Antiokia började de tala också till grekerna och predika evangeliet om Herren Jesus" (Apg 11:19:20)

Men det är viktigt att komma ihåg att evangelisering inte bara sker med ord, utan kanske i ännu högre grad genom vårt sätt att vara, genom våra gärningar:

"Ni är världens ljus. En stad uppe på ett berg kan inte döljas, och när man tänder en lampa sätter man den inte under sädesmåttet utan på hållaren, så att den lyser för alla i huset. På samma sätt skall ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen" (Matt 5:14-16)

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Hur reagerade lärjungarna när Jesus dog?
Efter Jesu död var lärjungarna förtvivlade. De hade varit övertygade om att Jesus var den som skulle befria folket från det romerska förtrycket och upprätta Guds rike.

Paulus - från förföljare till efterföljare
Paulus, hedningarnas apostel, en av kyrkohistoriens största gestalter. Genom sin teologi och missionsverksamhet lösgjorde han kristendomen ur den judiska miljön och blev den hednakristna kyrkans skapare.

Använde Jesus ordet 'evangelium'?
Bibelkommissionen säger i vår Bibelöversättning att Jesus säger att "varhelst evangeliet predikas, skall vittnesbördet om kvinnan som smorde honom med olja omnämnas. Jag undrar om Jesus verkligen nämnde ordet 'evangeliet'? Är inte detta ett betydligt senare uttryck?

Varför skrevs det inte mer om Jesus?
Varför finns det så lite skrivet, utanför evangelierna, om Jesus?

Paulus och 'den historiske Jesus'
Är det inte märkligt att Paulus är helt tyst om den historiske Jesus och inte nämner något av det som berättas i de fyra evangelierna om det nu verkligen hänt strax innan han skrev?

Apostlarnas resor - vem betalade?
Hur fick Jesus lärjungar plötsligt stora ekonomiska resurser och framför allt språkliga förmågor att resa långt och predika för andra folk?

Kvinnliga präster inom kristendomen
Paulus nämner flera kvinnor som var verksamma med att predika evangeliet under kyrkans allra första decennier.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.