Följ Bibelfrågan på Facebook

Bibeln, en evighetsbok

Bibelfrågan: Frågor och svar

Bibelns budskap är tidlöst och berör varje människas innersta väsen samtidigt som det berör och påverkar vårt samhälle som helhet.

Fråga: Varför har bibeln lyckats överleva som litterär text i 2000 år? Hur kan den fortfarande engagera människor? (F.M.)

Svaret på båda frågorna är nog helt enkelt att eftersom bibeln utgör grundvalen för både den judiska och kristna tron, så har man varit väldigt måna om att bevara den i sitt ursprungliga skick. Det har också inneburit att den har levt vidare i människors medvetande - den har ständigt varit aktuell genom att man läst ur den och predikat över texter i den, dag efter dag, vecka efter vecka, i 2000 år (och ännu mer, vad det gäller Gamla testamentet).

Det är också förklaringen till att den fortfarande engagerar människor. Budskapet är tidlöst - det sträcker sig en evighet bakåt och en evighet framåt - och det berör varje människas innersta väsen, samtidigt som det också berör och påverkar vårt samhälle som helhet.

Samtidigt som bibeln innehåller någonting så oerhört som ett löfte om evigt liv, innehåller den också levnadsregler som skulle göra det möjligt att skapa ett veritabelt himmelrike här på jorden redan nu - om vi bara följde dem...

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
När skrevs bibeln?
Hur gammal är Bibeln och vem är det som har skrivit den?

Bibelkoden - finns det dolda budskap i Bibeln
Är det sant att Gud har gömt hemliga profetior i Bibeln med hjälp av olika koder?

Vad betyder ordet "bibeln"?
Ordet kommer ursprungligen från det grekiska biblos som betyder 'papyrusbast', dvs det material man skrev på.

Svenska bibelöversättningar
Den första översättningen till svenska av hela bibeln påbörjades år 1526.

Gamla testamentet - ett plagiat?
Många gamla traditioner, som berättade om händelser i det som redan då var en svunnen forntid, exempelvis syndafloden, var spridda i hela området öster om Medelhavet långt före den babyloniska fångenskapen.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.