Följ Bibelfrågan på Facebook

Från evighet till evighet

Bibelfrågan: Frågor och svar

Det hebreiska ordet olam, som här översätts med ”evighet”, står för en mycket lång eller oändlig tid.

Fråga: Funderar på uttrycket i bönen "från evighet till evighet" i Psaltaren 90. Vad kan menas med referensen till åtminstone två evigheter, eller från en avlägsen fiktiv start på evigheten till ett avlägset fiktivt slut? Är det så att det finns en början och förmodligen ett slut innan den nya början? (M.J.)

Den som har skrivit den här texten - enligt traditionen är det ”en bön av gudsmannen Mose” - har med största säkerhet inte lagt någon annan innebörd i orden än den gängse tolkningen, nämligen att Gud alltid (i evighet) har existerat och alltid (i evighet) kommer att existera.

Det hebreiska ordet olam, som översätts med ”evighet”, står för en mycket lång eller oändlig tid. Det kan översättas med ”för alltid”, ”lång tid”, ”eviga tider”, ”för alltid existerande”, ”evigt bestående” etc. Här talar således författaren till Gud som ”har funnits i evighet och kommer att finnas i evighet ”. Det handlar alltså inte om "två evigheter", utan om "i evighet [bakåt] och "i evighet [framåt] - "från evighet till evighet..."

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Vem eller vad skapade Gud?
Om allt som existerar måste ha en orsak eller ett upphov, så måste ju någonting ha gett upphov till Gud också.

Ska vi bli gudar?
Bibeln säger att Gud från början beslutade sig för att skapa sin avbild, som skulle vara likadan som han (andlig och odödlig). Det målet uppnår vi när vi uppstår och/eller förvandlas till evigt levande andliga varelser.

Vem vill leva i evighet?
När vi blickar upp mot den glittrande rymden och ser rakt ut i evigheten är det vår framtid vi ser.

Är Gud oföränderlig?
Gud är inte föränderlig, om vi syftar på hans innersta väsen. Men Gud har många olika sidor - precis som en människa.

Kan själen dö?
Eftersom Gud är den ende som kan uppväcka någon människa som dött är han följaktligen också den som ytterst har individens evighet i sin hand.

Var Jesus gud eller människa?
Om nu Jesus var Gud (eller Guds son), hur kunde han då dö?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.