Följ Bibelfrågan på Facebook

Negativa bevis för Guds existens

Bibelfrågan: Frågor och svar

Eftersom sannolikheten för att universum och livet ska ha uppkommit genom slump är oerhört liten, så måste sannolikheten för motsatsen vara oerhört stor.

Fråga: Man kan inte bevisa Guds existens genom negativa bevis, dvs orimligheten i livets uppkomst etc bevisar inte automatiskt Guds existens. Även om många vetenskapsmän "köper" argumenten för orimligheten i alla dessa sannolikheter så betyder det inte att de accepterar Gud som förklaring. (P.L.)

När det gäller beviset för Guds existens så är det i sista änden upp till var och en vad vi godtar som bevis. Det mesta i hela vår omgivning, all vetenskap, kemi, fysik, medicin, biologi etc, som vi anser vara bevisat, handlar emellertid ytterst bara om sannolikheter.

När en forskare har en hypotes gör han en rad experiment för att få sin hypotes bekräftad. Om alla experimenten ger samma resultat, så anses teorin vara ett faktum. Naturligtvis finns det ju fortfarande en möjlighet att det femmiljonersjutusentvåhundratrettiosjätte experimentet skulle ge ett annat resultat, eller att det finns en annan, okänd, förklaring till resultatet än de man tagit med i sina beräkningar, men sannolikheten för det är så oändligt liten att man måste utesluta den. Och då anses hypotesen vara sann och teorin bevisad.

Inom vetenskapen gäller vidare regeln, att om ett visst antagande inte kan göras sannolikt, så följer att antagandets raka motsats är sannolik.

Det innebär att eftersom sannolikheten för att universum och livet ska ha uppkommit genom slump är oerhört liten (i det närmaste obefintlig), så måste motsatsen, dvs sannolikheten för att universum och livet inte har tillkommit av slump, vara oerhört stor - så stor att den i vilket annat sammanhang som helst, inom vetenskaplig forskning, inom juridiken vid fastställande av någons skuld, inom medicinen vid fastställande av en sjukdomsorsak etc etc, skulle ha varit fullständigt övertygande.

Faktum är att vi oftast kräver mycket mindre än så här för att anse en sak vara bevisad, och jag kan inte se någon logik i att använda ett annat bedömningssätt eller andra beviskrav i denna fråga än i andra.

Personligen har jag alltså blivit helt övertygad om att slumpen inte duger som förklaring till universums och sedermera livets tillkomst. Och om universum och livet inte har tillkommit av en slump, så blir konsekvensen att någon form av skapande och styrande faktor måste ha varit inblandad och spelat en avgörande roll. Denna "X-faktor" kan vi naturligtvis kalla vad som helst. Själv tycker jag att ordet "Gud" är ganska bra.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Tro eller vetande?
När ordet 'tro' används i bibeln, handlar det inte om tro i bemärkelsen 'hoppas på', utan om förtröstan, övertygelse, förvissning - vetskap.

Varför skapade Gud oss människor?
Som fullkomlig Gud och fullkomlig människa utgör Jesus länken mellan det här livet och det liv som är varje människas mål.

Är Gud egoist?
Är Gud en egoistisk gud som säger att vi inte ska ha någon annan Gud än honom?

Jesu uppståndelse
Om inte Jesus uppstått hade han bara varit en i raden av filosofer, gurus och vishetslärare som funnits genom tiderna.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.