Studielänkar

Internet är en guldgruva när man söker kunskaper i ett visst ämne. Samtidigt måste man vara medveten om att många webbplatser innehåller tveksamma uppgifter.

Webbplatserna i nedanstående sammanställning är granskade i kvalitetshänseende och ger intryck av att vara tillförlitliga som faktakällor, men kan naturligtvis ändå innehålla felaktigheter. Det är därför viktigt att vara skeptisk, kontrollera angivna källor och dubbelkolla fakta.

InnehållCODEX SINAITICUS
Den äldsta kristna bibel som återfunnits. Den är 1 600 år gammal och består av 1 460 sidor av pergament. Texten är skriven på grekiska. Denna bibel omfattar hela Nya testamentet och halva Gamla testamentet. (eng.)
MER ÄN BARA ORD
Bibeln i vårt kulturarv. Om riter, helger, traditioner, konst, juridik, moral etc. (sv).


BIBELN PÅ ALL VÄRLDENS SPRÅK
En sammanställning av länkar till biblar på alla de (just nu) drygt 80 språk som finns företrädda på Internet - att läsa online eller ladda ner. (sv).
BIBELN PÅ HEBREISKA-GREKISKA-ENGELSKA
Bibeln på hebreiska/engelska (GT) och grekiska/engelska (NT) med förklaringar till varje enskilt ord (eng).
BLUE LETTER BIBLE
Studera bibeln, ord för ord, på engelska och grundspråken hebreiska och grekiska (eng).
BIBEL 2000
Den senaste "officiella" svenska bibelöversättningen, utförd på beslut av riksdagen av en bibelkommission som utsetts av regeringen (sv).
SVENSKA FOLKBIBELN
Nyöversättning/revidering av 1917 års översättning av Gamla testamentet, samt nyöversättning av Nya testamentet, gjord i samarbete mellan Stiftelsen Biblicum och Stiftelsen Svenska Folkbibeln (sv).
LEVANDE BIBELN
En bibelparafras, dvs en bearbetning och "omskrivning" av bibelns texter till modern svenska. Ibland bra för att få grepp om svåra bibelställen, men ibland påtagligt färgad av bearbetarens egen teologi (sv).
GUTENBERG BIBLE
British Librarys två exemplar av Johann Gutenbergs latinska Bibel, den första riktiga boken som trycktes med den teknik som Gutenberg uppfann på 1450-talet (eng).
A HEBREW-ENGLISH BIBLE
Gamla testamentet på hebreiska och engelska i parallella spalter. Kräver inga hebreiska fonter (eng).
THE GREEK NEW TESTAMENT
Westcott-Horts text från 1881. Kräver inga grekiska fonter (eng).
GREKISKT-SVENSKT LEXIKON
Grekiskt svensk lexikon med "inbyggt" grekiskt tangentbord (sv).
DIE BIBEL
Martin Luthers översättning av Bibeln till tyska. I reviderad utgåva (ty).


BIBLISK ORDBOK FÖR HEMMET OCH SKOLAN
Biblisk ordbok för hemmet och skolan av Erik Nyström. 5000 uppslagsord, 237 illustrationer och 5 kartor. Faksimil av utgåvan från 1896 (sv).
CATHOLIC ENCYCLOPAEDIA
Katolsk Uppslagsbok - med 11 000 artiklar om bibliska och kyrkliga ämnen, företeelser och personer (eng).
WORLD WIDE ENCYCLOPAEDIA OF CHRISTIANITY
Webb-uppslagsverk om kristendomen baserat på fyra stora lexikon. Innehåller totalt 28497 sökord (eng).
GLOSSARY OF THEOLOGICAL TERMS
Ordlista och förklaringar av teologiska termer (eng).
EASTON'S 1897 BIBLE DICTIONARY
Biblisk uppslagsbok av det mer omfattande slaget (eng).
A DICTIONARY OF ORTHODOX TERMINOLOGY
En ordbok över ortodox terminologi från University of Illinois i Chicago (eng).


ARCHAEOLOGICAL EXCAVATIONS RELATING TO JEWISH HISTORY
Webbplats från Hebrew University med länkar till mängder av sajter med information och bilder från olika arkeologiska utgrävningar i Israel (eng).
BIBLICAL ARCHAEOLOGY
Stor webbplats med mängder av fakta om bibelns tid, land, kultur och människor (eng).
DÖDAHAVSRULLARNA
Qumran-seminariet vid Uppsala universitet. Massor av fakta och länkar (sv).
BETHSAIDA EXCAVATIONS
En sajt om pågående utgrävningar i den bibliska staden Bethsaida. Fakta, foton och länkar (eng).
ORION CENTER FOR THE STUDY OF THE DEAD SEA SCROLLS AND ASSOCIATED LITERATURE
Orion Center grundades år 1995 vid Hebrew University of Jerusalem i syfte att främja studierna av Dödahavsrullarna. Webbplatsen innehåller mängder av fakta om rullarna (eng).
BIBLICAL ARCHAEOLOGY REVIEW
Biblisk-arkeologisk tidskrift (eng.)
THE FOUNDATION FOR BIBLICAL ARCHAEOLOGY
Stiftelse med syfte att främja biblisk arkeologi genom att samla in pengar till finansiering av utgrävningar, publikationer, forskning och utbildning (eng).
POMPEJI
En virtuell rundvandring i Pompeji - med kristet perspektiv (eng).
ISRAEL MUSEUM
En virtuell utgrävning i bibelns land (eng).
OXYRHYNCHUS - A CITY AND ITS TEXTS
Onlineversionen av en utställning som förevisades vid 100-årsjubileet av upptäckten av mängder av antika papyrustexter - bland annat flera gnostiska skrifter - i ruinerna efter den forntida egyptiska staden Oxyrhynchos, mellersta Egyptens största stad under senantiken (eng).
ANCIENT HISTORY - MESOPOTAMIA
Engelska BBC presenterar det gamla Mesopotamien i en illustrerad artikelserie (eng).
LEONARD WOOLLEYS UTGRÄVNINGAR AV STADEN UR I KALDÉEN
Woolleys utgrävningar av Ur: En "bildberättelse" från British Museum över de utgrävningar som den brittiske arkeologen Leonard Woolley utförde på 1920-talet (eng).
BRITISH MUSEUM
Utforska ett par av kungagravarna i Ur (eng).
MCCLUNG MUSEUM
Specialutställning med fynd från kungagravarna i Ur (eng).
QUMRAN.NO
En norsk webbplats där intresserade kan orientera sig om de s k Dödahavsrullarma, deras förhållande till Gamla och Nya testamentet, och deras betydelse för förståelsen av antik judendom och kristendom (no).
SCROLLS FROM THE DEAD SEA
En webbplats som bygger på en utställning på USA:s Kongressbibliotek 1993 om klostret i Qumran och de skrifter och andra föremål som påträffats vid utgrävningar där (eng).


NAZARETH - VILLAGE OF JESUS, MARY AND JOSEPH
En presentation av Jesu hemort förr och nu, historia, utgrävningar etc (eng).
MENORAH COIN PROJECT
Bibliska mynt från 333 f Kr till 135 e Kr (eng).
THE JERUSALEM ARCHAEOLOGICAL PARK
Presentation av en arkeologisk park och ett friluftsmuseum i Jerusalem (eng).
ENCYCLOPAEDIA OF THE ORIENT
Det enda uppslagsverket för Nordafrika och Mellanöstern (eng).
JERUSALEM - CAPITAL OF ISRAEL
En bildberättelse om Jerusalem från bibelns tidigaste dagar fram till vår tid (eng).
BIBLE PLACES
Foton från Bibelns länder (eng).
CAPHARNAUM - THE TOWN OF JESUS
Kapernaum - Jesu stad (eng).
THE BIBLELANDS PROJECT
Webbplats med mängder av bilder från Israel, fotograferade med specialkamera så att betraktaren kan vända sig om som om man själv stod på platsen och tittade sig omkring (eng).
LIVIUS - ARTICLES ON ANCIENT HISTORY
Artiklar om antikens historia (eng).
ILLUSTRATED HISTORY OF THE ROMAN EMPIRE
Det romerska rikets historia (eng).
BIBLE ATLAS ONLINE
172 detaljerade kartor över de platser i det Heliga landet där alla händelser i Bibeln - från Abrahams utvandring från Ur till kristendomens utbredning kring Medelhavet - utspelades (eng).
THE GARDEN TOMB
En bildpresentation av den grav som många tror att Jesus begravdes i (eng).
BIBLE HISTORY ONLINE
Biblisk historia på nätet. Kartor, språk, konst, arkeologi, dokument, muséer etc etc (eng).
THE COMPLETE WORKS OF JOSEPHUS
Antiquities of the Jews - War of the Jews - The Life of Flavius Josephus - Autobiography - Josephus's Discourse to the Greeks concerning Hades (eng).
JERUSALEM - IN 19TH CENTURY ART
Jerusalem, så som staden såg ut på 1800-talet. Utvalda illustrationer av William Bartlett, David Roberts och andra konstnärer som besökte Jerusalem under förrförra seklet (eng).
THE NEW JERUSALEM MOSAIC
Lär känna en av världens mest fascinerande städer under olika epoker. Platser, människor, hur man klädde sig, vad man åt etc (eng).


DOES GOD EXIST?
Syftet med webbplatsen är att "förse tänkande, sökande människor med vetenskapliga bevis för att Gud finns och att bibeln är hans ord" (eng).
THE APOLOGIA PROJECT
The Apologia Project är en kristen forskningsorganisation vars syfte är att presentera en objektiv bild av den kristna tron (eng).


JUDISKA MUSEET I STOCKHOLM
Om judarnas religion, traditioner och historia (sv).
JUDAISM 101
En "uppslagsbok" om allt judiskt: religion, människor, platser, saker, skrifter, helger, seder och bruk (eng).
JEWISH ENCYCLOPAEDIA
Uppslagsverk om allt som har med judendomen att göra (eng).
SHOFAR INTERNATIONAL
En messiansk judisk organisation med målsättning att sprida information för att skapa större förståelse mellan världens judiska och ickejudiska samhällen (eng).
MENORAH
En judisk messiansk resurs med syfte att "förkunna Messias för judar och ickejudar" (eng).
JEWS FOR JESUS
Av, om och för judar som liksom Jesu lärjungar blivit övertygade om att han var den väntade Messias som Gamla testamentets profeter talat om (eng).


THE JEWISH ROMAN WORLD OF JESUS
Rikt illustrerad sajt om den tid och miljö där Jesus levde och där kristendomen uppstod (eng).
INTO HIS OWN
Perspektiv på Jesu värld. En första klassens webbplats om den värld Jesus levde i (eng)
FROM JESUS TO CHRIST
Webbplats med material från en amerikansk TV-serie om Jesus, evangelierna och de första kristna. Fylld av väl organiserad, användbar information (eng).
ANCIENT JEWISH ACCOUNTS OF JESUS
En intressant webbplats med information om Jesus från den judisk-romerske historikern Josefus och andra judiska källor (eng).


DIDACHE - DE TOLV APOSTLARNAS LÄRA
Didache, ”De tolv apostlarnas lära”, är en av de allra äldsta bevarade kristna skrifterna. Den författades på grekiska omkring år 100.
CHRISTIAN CLASSICS ETHEREAL LIBRARY
Ett gigantiskt "bibliotek" med klassisk kristen litteratur i engelsk översättning (eng).
EARLY CHRISTIAN WRITINGS
Tidiga kristna skrifter från perioden år 30-300: Nya testamentet, kyrkofädernas skrifter, apokryfer, gnostiska skrifter etc (eng).
NEW TESTAMENT APOCRYPHA
En sammanställning av alla de nytestamentliga apokryfer som finns publicerade på Internet (eng).
WESLEY CENTER ONLINE - NONCANONICAL LITERATURE
Gammal- och nytestamentliga apokryfer och pseudepigrafer samt annan icke kanonisk tidig kristen litteratur (eng).
ICL NET - GUIDE TO EARLY CHURCH DOCUMENTS
Länkar till webbplatser som berör den tidiga kyrkan, inklusive kanoniska dokument, trosbekännelser, de apostoliska fädernas skrifter och andra kyrkohistoriskt relevanta texter (eng).


INTERNET MEDIEVAL SOURCEBOOK - THE CRUSADES
En faktaspäckad sajt om korstågen. Innehåller bland annat utskrifter av de medeltida påvarnas tal då man uppmanade till korståg, historiska krönikor, rapporter etc.
BIBLE ATLAS ONLINE
Kartor över platser och händelser i Gamla testamentet, Nya testamentet och den unga krista kyrkans första århundraden.
PAUL OF TARSUS - MAPS RELATED TO HIS LIFE
Kartor med anknytning till Paulus liv och resor.
THE LIST OF POPES
En förteckning med biografier över den västliga kyrkans 266 påvar, från Petrus fram till den nuvarande, Benedictus XVI (eng).
JOURNEYS OF PAUL
Följ med till de platser aposteln Paulus besökte på sina tre missionsresor och sin slutliga resa till Rom (eng).
ROMS KRISTNA KATAKOMBER
Fakta och bilder från katakomberna i Rom (sv).
EARLY CHURCH ONLINE ENCYCLOPAEDIA
En omfattande samling dokument, bilder och manuskript från den tidiga kyrkan (eng.)
HOLY SHROUD GUILD
Svepeduken i Turin. Om linneduken som Jesus döda kropp tros ha varit svept i. Forskning, foton, fakta och länkar (eng).
KRISTENDOMENS HISTORIA
Den kristna kyrkan av i dag har inte många likheter med den lilla förföljda grupp Kristustroende som bildades i Jerusalem för snart tvåtusen år sedan. 'Kristendomens historia' ger en kronologisk översikt av kyrkans historia och den utveckling som skapade dagens kristenhet (sv).
ANNO DOMINI - JESUS THROUGH THE CENTURIES
En virtuell version av en utställning gjord i samarbete mellan The Provincial Museum of Alberta, Alberta Community Development och Canadian Heritage Information Network (eng).
DEN SVENSKA KYRKANS HISTORIA
En kronologisk redogörelse för den svenska kyrkans historia under tiden mellan år 700 och 2000 (sv).
VIRTUELLA GAMLA UPPSALA
Vandra runt i Gamla Uppsala kyrka så som den såg ut på medeltiden och bevista en högmässa från år 1180 på Riksantikvarieämbetets webbplats med olika 3D-modeller (sv).
CHRISTIAN HISTORY INSTITUTE
Utforska 20 sekler av kristen historia (eng).


DEN LUTHERSKA KYRKANS BEKÄNNELSESKRIFTER
Samlingen kallas även Konkordieboken. Innehåller bl.a. Den augsburgska bekännelsen och Martin Luthers stora och lilla katekes (sv).


DEN GAMLA PSALMBOKEN
Ett urval som lyfter fram de ursprungliga versionerna av ett antal psalmer ur de tre äldsta svenska psalmböckerna
DEN SVENSKA PSALMBOKEN 1819/1921
1819 års ("Wallins") psalmbok med Nya psalmer från 1921 och Den svenska evangelieboken (sv).
DEN SVENSKA PSALMBOKEN
1937 års psalmbok (sv).


THE DORÉ BIBLE GALLERY
Galleri med alla Gustave Dorés illustrationer till Nya testamentet (och några av GT:s profeter) (eng).
CHRISTIAN ICONOGRAPHY
Kristna symboler (eng).
CHRISTIAN SYMBOLS AND GLOSSARY
Kristna symboler av olika slag med beskrivningar och förklaringar (eng).
ST. JOHNS BIBLE
En handtextad och illustrerad bibel utförd av en av världens ledande kalligrafer, Donald Jackson (eng).
THE TEXT THIS WEEK
Länkar till konstverk med bibliska motiv, sorterade efter ämne/tema och efter skriftställe i bibeln.
SYMBOLS IN CHRISTIAN ART AND ARCHITECTURE
Symboler som förekommer i kristen konst och arkitektur. Utförliga beskrivningar av bakgrunden till alla symboler (eng).
RUDOLPH KOCH: CHRISTIAN SYMBOLS
158 kristna symboler (eng).
THE ECOLE INITIATIVE - JUDAEO-CHRISTIAN ICONOGRAPHY AND RELIGIOUS ART
Länkar till judiska och kristna religiösa konstverk på Internet (eng).
BIBLICAL ART
Syftet med webbplatsen är att vara till hjälp vid sökandet efter biblisk konst på Internet. Biblical Art innehåller länkar till tusentals konstverk (eng).


KRISTENDOMEN
Ett skolarbete som på ett mycket bra sätt beskriver vad kristendomen är. Prydlig och lättöverskådlig webbplats (sv).
AMISH, MENNONITES AND THE PLAIN PEOPLE
Mängder av information om amishfolket, deras liv, tro, hantverk etc (eng
VATIKANENS OFFICIELLA WEBBPLATS
Mängder av fakta om den katolska kyrkan, Vatikanen och påven (eng).
KATOLIK NU
Fakta om den katolska kyrkans tro och lära (sv).
DEN KOPTISKA ORTODOXA KYRKAN
Den egyptiska kristna kyrkan har funnits ända sedan det första århundradet. På denna webbplats presenteras kyrkans tro, traditioner och historia (eng).
ECUMENICAL AND DENOMINATIONAL LINKS
Den mest omfattande förteckningen på Internet över världens kristna kyrkor och samfund (eng).


CHRISTIANITY TODAY
Kristen tidning på nätet. Mängder av läsvärt material (eng).
VIRTUAL CHRISTIAN MAGAZINE
Kristen webbtidning med många intressanta artiklar (eng).
DAGEN
Sveriges största kristna dagstidning (sv).
KYRKANS TIDNING
Veckotidning som publiceras av Svenska kyrkan och speglar och granskar den kyrkliga och kristna sfären i Sverige (sv).


SVENSKA BIBELSÄLLSKAPET
Organisationen arbetar tillsammans med ca 140 Bibelsällskap över hela världen för att alla människor ska ha en egen Bibel på ett språk som de talar och förstår. (sv)
WORLD COUNCIL OF CHURCHES
Kyrkornas världsråd (eng).
SVERIGES KRISTNA RÅD
Sveriges Kristna Råd är en öppen ekumenisk mötesplats för kyrkorna i Sverige (sv).
FOLK&SPRÅK - WYCLIFFE
Folk&Språk i Sverige ser som sin uppgift att i samverkan med sina partnerorganisationer i fält verka för att varje folkslag, i mån av behov, ska få hela eller delar av Bibeln översatt till sitt språk, och att människor ska kunna läsa och skriva sitt eget modersmål (sv).
SVENSKA REFORMATIONSBIBELSÄLLSKAPET
Hösten 1999 startades Svenska Reformationsbibelsällskapet för att fullfölja arbetet med att revidera Karl XII:s kyrkobibel (sv).
GIDEONITERNA
Gideoniterna placerar ut biblar på hotell, sjukhus, skolor etc (sv).


SAINTS AND ANGELS
Internets största samling information om helgon och änglar. Namn och presentationer, fakta och traditioner (eng).
SAINTS.SQPN.COM
Förteckning över all världens skyddshelgon - 4929 stycken - indelade i sökbara kategorier... (eng).


NOAHSARKSEARCH.COM
En sajt som uteslutande handlar om sökandet efter eventuella lämningar av Noas ark (eng).
HERRENS BÖN - "FADER VÅR" - PÅ 1310 SPRÅK OCH DIALEKTER
Om du vill veta hur bönen låter på piros, osago, orokolo etc, så kan du se det här (eng).Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.