Följ Bibelfrågan på Facebook

Filippus - Jesu lärjunge

Bibelfrågan: Frågor och svar

Filippos var troligen Johannes döparens lärjunge och redan innan han själv mötte Jesus övertygad om att snickaren från Nasaret var Messias.

Fråga: Jag skulle vilja veta mer om Jesu lärjunge Filippos. (F.K.)

Filippus ('Filippos' i vissa översättningar) kom liksom Petrus och Andreas från den lilla fiskarstaden Betsaida på norra stranden av Gennesarets sjö (Galileiska sjön), där Jesus predikade så många gånger. Enligt traditionen var han av Sebulons stam. Han var en av de första som Jesus kallade, och han följde genast med honom utan att tveka.

Troligen var han redan då en av Johannes döparens lärjungar, och visste genom Johannes undervisning att Jesus, Josefs son, från Nasaret var "den som Moses har skrivit om i lagen och som profeterna har skrivit om" (Joh 1:45) - dvs Messias. Det var därför han var så snabb med att svara 'ja' när Jesus kallade honom.

Det första han gjorde när han anslutit sig till Jesus, var att berätta om detta för sin kamrat Natanael, och så blev även Natanael övertygad om att Jesus var den utlovade Befriaren och beslutade sig för att ansluta sig till honom. I fortsättningen nämns de båda ofta tillsammans. När Jesus till exempel skickade ut sina lärjungar två och två för att berätta för människorna om Guds rike, då gick Filippos och Natanael tillsammans.

Filippus omtalas många gånger i evangelierna. Tillsammans med Simon, Andreas och Bartolomeus följde han med Jesus till Galileen, där de deltog i en bröllopsmåltid i Kana, en liten by två timmars vandring norr om Nasaret. Det var där Jesus gjorde sitt första under - han förvandlade vatten till vin.

I samband med Jesus triumferande intåg i Jerusalem några dagar före den påsk då han blev korsfäst, var det några greker som ville träffa Jesus. De bad Filippus presentera dem, men han var tveksam. Även om han hade varit tillsammans med Jesus några år, så var Jesus hans Herre, hans lärare som han hade stor respekt för. Så han pratade först med Andreas som kanske hade mer personlig kontakt med Jesus.

Sista kvällen före korsfästelsen, när Jesus satt och åt tillsammans med sina lärjungar, bad Filippus att hans Herre skulle låta dem få se Fadern (Gud). Och då svarade Jesus att "den som har sett mig har sett Fadern". Vad Jesus menade var att Gud uppenbarade sig genom honom, så när man såg och hörde Jesus, så var det i själva verket "Guds röst" man hörde.

Filippus var en av de lärjungar som var med om den fruktansvärda upplevelsen att följa Jesu avrättning på nära håll, och han var en av de trogna som bad i "rummet på andra våningen" strax efter Jesu uppståndelse (Apg 1:12-14).

Efter pingsten, då Gud gav apostlarna den heliga anden, verkade Filippus tillsammans med de andra apostlarna. Bibeln säger inget om hur det gick för honom sedan, men enligt traditionen var han senare verksam som missionär i Frygien och dog som martyr i Hierapolis.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Hur många lärjungar hade Jesus?
De enda av Jesu personliga lärjungar, som vi känner till namnen på, är de 12 som utgjorde själva kärnan i Jesu verksamhet.

De första missionärerna i Afrika?
Den allra förste afrikan som kom till tro på att Jesus var Messias var annars den etiopiske eunucken som Filippus döpte.

Vad hände sedan med lärjungarna?
Vad vet vi om vad som hände efter Jesu himmelsfärd med de män som varit hans lärjungar? Finns det dokumenterat vart de tog vägen och vad de gjorde?

Är det Maria Magdalena vid Jesu sida?
Oavsett vilka figurer en konstnär placerar in i sin bild av nattvarden, så säger det ingenting om de verkliga omständigheterna då händelsen i fråga ägde rum.

Handpåläggning
Handpåläggning är ju något som förekommer i skilda sammanhang i kyrkorna, men kanske mest i samband med helbrägdagörelse. Vad är syftet? Är det bara någonting symboliskt eller har det någon verklig verkan?

Lärjungarnas yrken
Vad hade Jesu lärjungar för yrken?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.