Följ Bibelfrågan på Facebook

Tog Matteus och Markus fel på Filippos?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Det var när Herodes Antipas besökte sin bror Filippus i Rom som han blev förälskad i dennes hustru Herodias och bestämde sig för att gifta sig med henne så snart han själv skilt sig från sin hustru Phasaelis.

Fråga: Vem var Herodias make Filippos som nämns i Matteus 14:3 och Markus 6:17. I Matteus 14:3 och Markus 6:17 står det att Herodias tidigare make var Herodes Antipas bror Filippos. Men enligt historikern Josefos var Filippos gift med en Salome och han nämner inget annat äktenskap. Blandar evangelisterna ihop personerna? (J.A.)

Jag kan inte se att någon av evangelisterna har missuppfattat något eller skrivit något felaktigt i det här fallet. Vad som krånglar till det är att alla inblandade heter Herodes och ibland använder evangelisterna bara det namnet, ibland Herodes och tillnamnet (Antipas, Filippus etc), och ibland bara tillnamnet. Dessutom använder evangelisterna ibland den folkliga benämningen "kung" även på exempelvis lydfurstar (tetrarker).

Så här ligger det i alla fall till:

Den Herodes som lät döda Johannes döparen var Herodes den stores son Herodes Antipas, romersk lydfurste ("tetrark") över Galileen och Pereen med residens i staden Tiberias vid Gennesarets sjö. Herodes Antipas hade tidigare varit gift med den arabiske kungen Aretas dotter, men han försköt henne och gifte sig i stället med sin halvbrors hustru Herodias.

Denna Herodias var dotter till Aristobulus, Herodes den stores son i dennes andra äktenskap.

Herodias gifte sig först med sin farbror, Aristobulus och Antipas bror Herodes Filippus. Denne Filippus - även kallad Herodes II eller Filippus I - var Herodes den stores son i dennes tredje äktenskap och ska inte förväxlas med sin yngre bror, tetrarken Herodes Filippus II, som var Herodes den stores son i femte äktenskapet. Filippus II var lydfurste över Batanea, Trakonitis och Auranitis, medan hans bror Filippus (som gjorts arvlös strax före sin fars död) bodde med sin hustru Herodias i Rom.

Det var när Herodes Antipas besökte sin bror Filippus i Rom som han blev förälskad i Herodias och bestämde sig för att gifta sig med henne så snart han själv skilt sig från sin hustru Phasaelis, som var dotter till den nabateiske kungen Aretas IV Philopatris.

Herodias flyttade med sin och Filippus dotter Salome till Tiberias i Galiléen och gifte sig med Herodes Antipas. Detta äktenskap fördömdes kraftfullt av Johannes döparen eftersom det stred mot Mose lag som Antipas i egenskap av jude förväntades följa. Resultatet blev att Antipas, på sin hustrus och hennes dotter Salomes begäran, lät avrätta Johannes döparen.

Salome skulle senare komma att gifta sig med sin farbror, tetrarken Filippus II, så som du också nämner i din fråga att Josefos uppger.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Salome - danserskan som fick Johannes Döparens huvud på ett fat
Vet man någonting mer om Herodes dotter, hon som begärde att få Johannes Döparens huvud på ett fat?

Herodes kungatitel
På många internetsidor hävdas det att Herodes fått fel titel i berättelserna om Jesu födelse där han kallas "kung". Man menar att det inte fanns någon judisk kung eftersom Rom styrde över judarna med hjälp av guvernörer eller tetrarker. Markus kallar även Herodes Antipas "kung" flera gånger medan Matteus och Lukas använder den rätta titeln "tetrark". Varför skrev inte Markus tetrark på Herodes titel om nu de andra säger det? Det här gör mig väldigt förvirrad.

Finns det belägg för barnamorden i Betlehem?
Finns det historiska, ickebibliska belägg - t ex Josefus Flavius - för att Herodes den store dödade alla pojkar upp till 2 års ålder i Betlehem så som det berättas i bibeln?

Fel i bibeln om Herodes
På ett ställe står det att Herodes dog strax efter Jesus födelse, när Josef och Maria var i Egypten, men på ett annat ställe står det att han lät halshugga Johannes döparen 30 år senare. Hur är det möjligt?

Vem var Salome vid Jesu grav?
Salome som dansade för sin styvfar Antipas och fick Johannes döparens huvud på ett fat kan väl inte vara samma Salome som enligt Mark 15:40 var med vid Jesu grav på uppståndelsens morgon?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka bland svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.


Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.