Följ Bibelfrågan på Facebook

Varför kallas församlingen 'förstling'?

Bibelfrågan: Frågor och svar

'Förstlingen' ändå bara en liten skara i jämförelse med skörden som helhet - miljarder människor som fötts och levt på jorden sedan tidernas begynnelse.

Fråga: På flera ställen i Bibeln, både i Jakobs brev och i Uppenbarelseboken, kallas församlingen för "förstling" och "förstlingsfrukt". Vad är det för uttryck och vad menas med det? (U.J.)

"I kraft av sin vilja födde han oss på nytt genom sanningens ord, för att vi skulle vara en förstlingsfrukt bland dem som han har skapat" (Jakob 1:18)

Så skrev Jesu bror Jakob, ledare för församlingen i Jerusalem, i ett brev till de troende kort tid efter Jesu himmelsfärd.

För Jesu lärjungar och medlemmarna i den första kristna församlingen var inte begreppet "förstling" eller "förstlingsfrukt" något underligt eller svårförståeligt. Israels folk hade i århundraden, ända sedan vandringen genom öknen från slaveriet i Egypten mot friheten i Kanaans land, varje år offrat "förstlingsfrukt" till Gud. Och "förstlingen" var helt enkelt den frukt eller säd som mognade först.

Det var som ett erkännande av det faktum att allt som marken gav ytterst kom från Gud, och i tacksamhet för Guds godhet, som man gav sin Skapare en del av den första skörden av naturens produkter, en del av det som mognade först och som betraktades som en försmak av den kommande skörden. När man hade samlat in den första delen av skörden och tillägnat den sin Skapare bärgade man resten av skörden.

I andlig mening är "skörden" detsamma som alla de människor som kommer att förvandlas från den här tillfälliga, fysiska tillvaron till ett evigt, andligt liv, "skördetiden" är detsamma som slutet på den era eller tidsepok vi lever i nu - och "förstlingen" är således de första som "skördas":

"Skördetiden är tidsålderns slut, och skördemännen är änglar..." (Matt 13:39)

"Då skall... Människosonen [Messias] komma på himlens moln med stor makt och härlighet. Med starkt basunljud skall han sända ut sina änglar, och de skall samla hans utvalda" (Matt 24:30-31)

"Vi skall inte alla insomna, men vi skall alla förvandlas, i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Ty basunen skall ljuda och de döda skall uppstå odödliga, och vi skall förvandlas. Ty detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet och detta dödliga kläs i odödlighet" (1 Kor 15:52-53)

"Detta är den första uppståndelsen. Salig och helig är den som har del i den första uppståndelsen" (Upp 2:5-6)

Här uppstår alltså "förstlingen", de första av de människor som kommer att "skördas" till evigt liv - dvs alla de som har vänt om och börjat följa Gud under "församlingens tid", tiden från Jesu himmelsfärd till dess att han återvänder för att upprätta himmelriket på jorden.

Och även om de är så många att Johannes inte kan räkna dem när han ser dem i den presentation av den yttersta tidens händelser som Jesus ger honom (Upp 7:9-14) är "förstlingen" ändå bara en liten skara i jämförelse med skörden som helhet - miljarder människor som fötts och levt på jorden sedan tidernas begynnelse och som återstår att "skörda" innan "projekt Guds avbild" är genomfört och avslutat.

Resten av skörden - den stora, huvudsakliga skörden av människor som kommer att få evigt liv - kommer inte att äga rum förrän efter Jesu Kristi återkomst, under tusenårsriket och efter det att de tusen åren har gått (Upp 20:5).

En av förstlingsskarans främsta uppgifter efter uppståndelsen är att tillsammans med Kristus förvandla hela jorden till ett himmelrike.

"Du har gjort dem till ett konungadöme, till präster åt vår Gud, och de skall regera på jorden" (Upp 5:10)

"De levde och regerade med Kristus i tusen år..." (Upp 20:4)

Under tusen år kommer alla de, som svarat ja på Guds kallelse under "församlingens tid", alla de som ingått i förstlingsskaran och uppstått eller förvandlats till evigt liv vid Jesu återkomst, att verka vid Jesu sida för att sprida evangelium ut över jorden. Och den här "evangelisationen" kommer att bli framgångsrik...

"Alla jordens ändar... skall omvända sig till Herren. Hednafolkens [icke-israeliter] alla släkter skall tillbe inför dig. Ty riket är Herrens, han råder över hednafolken" (Ps 22:28-29)

Även om ordet "alla" inte nödvändigtvis behöver innebära varenda enskild individ, så är det ändå uppenbart att en överväldigande majoritet av människorna på jorden kommer att omvända sig.

När de uppståndna troende tillsammans med Jesus börjar sitt arbete med att sprida Guds sanning över jorden, kommer människorna att inse sin okunnighet. De kommer att kunna jämföra det tillstånd som rådde i världen före Jesu återkomst med det fantastiska samhälle som börjar byggas upp då Kristus upprättar sitt rike. De kommer att se att det som människan i alla tider betraktat som visdom i själva verket var dårskap - en dårskap som förde mänskligheten fram till förintelsens rand.

Representanter för världens folk kommer att bege sig till Jerusalem för att skaffa sig ännu mer information om Guds lag, som utgår därifrån. Dessa personer kommer sedan i sin tur att återvända för att vidarebefordra sanningen om Guds vilja till sina landsmän och den övriga mänskligheten (Jes 2:2-3 och 66:18-19).

Miljoner människor kommer att söka kunskap om Gud. Och alla de som tar emot Guds ord har Han lovat ska få del av den heliga anden. Ja, bibeln säger faktiskt att Han ska låta sin ande "flöda fritt" (Ords 1:23) så att de kommer att lära känna Guds innersta, djupaste väsen (1 Kor 2:10) och därmed också själva förändras (Rom 5:5 och Gal 5:22-23).

Så kommer vår värld att förvandlas till ett himmelrike, allteftersom "förstlingsskaran" tillsammans med Jesus för ut budskapet om Guds vilja till jordens alla folk.

Under tusen år kommer världen att byggas upp på nytt under Jesu ledning och styras av Fredsfursten själv och hans heliga, och det kommer att bli en tidsålder av fred och harmoni, en period av återfödelse för en trött och sliten jord.

Under tusen år kommer "förstlingen" att kunna glädjas åt att se hur skaran av frälsta växer dag för dag - växer med miljoner på miljoner människor som förvandlas till ett evigt liv tillsammans med konungarnas Konung, Messias, som en gång vandrade omkring på jorden som snickaren Y'shua från den lilla staden Nasaret i Galileen.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Kallar inte Gud alla människor?
Det finns de som hävdar att Gud inte söker alla. Finns det stöd för en sådan åskådning i bibeln?

Vilken är den riktiga kristna församlingen?
Kristenheten är splittrad i tusentals olika samfund över hela världen. Hur kan man veta vilken som är den rätta församlingen, den som Jesus en gång startade?

Behövs kyrkan?
Den kristna kyrkan, den kristna församlingen, är summan av all de människor som Gud har utvalt, kallat, lett till omvändelse och gett sin Heliga ande.

Varför firar man pingst?
Vad finns det för bakgrund till pingsten (ungefär som Jesu födelse vid julen och Jesu korsfästelse vid påsken)?

Kallade och utvalda?
Hela Romarbrevet 8 understryker att Gud på alla sätt kommer att hjälpa dem som älskar honom att nå det goda - uppnå evigt liv.

Vilka är Guds utvalda?
I Romarbrevet 8:29-30 pratar Paulus om Guds utvalda, och jag undrar: Vilka är Guds utvalda? Och vad menar Paulus med det han skriver?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.