Följ Bibelfrågan på Facebook

Varför säger Bibeln att fladdermusen är en fågel?

Bibelns folk kategoriserade djuren på ett annat sätt än vi.

Fråga: I 3 Mos 11:13-19 i Bibel 2000 och Folkbibeln sägs det att fladdermusen är en fågel. Det har lett till att kritiker av Judendomen och Kristendomen att säga Bibeln är inte trovärdig när det kommer till vetenskap. Trodde Bibelns författare att fladdermusen var en fågel? (J.A.)

Svar: Nej, Bibelns författare trodde inte att fladdermusen var en fågel. Den enkla förklaringen är att israeliterna delade in djuren i helt andra kategorier än vi gör i dag. Det system för klassificering av olika djurarter som vi använder oss av i dag utvecklades på 1700-talet. Medan vi har en indelning som separerar djur efter huruvida de lägger ägg eller föder levande ungar, andas med gälar eller lungor, så använde sig den tidens folk av andra sätt att kategorisera djuren. Begrepp som "däggdjur", "fåglar", "reptiler" och "groddjur" existerade helt enkelt inte. Israeliterna utgick i stället från hur djuren uppträdde, hur de såg ut och var de levde. Man delade in djuren efter huruvida de levde i vattnet, på land eller i luften. Man talade exempelvis om flygande djur, svärmande djur och krypande djur. Dessa olika kategorier hade olika benämningar på hebreiska.

I gruppen sherets (krypande smådjur) som nämns i 3 Mos 11:29-30 ingår t ex både däggdjur (exempelvis möss) och reptiler (exempelvis ödlor). Och både fåglar och fladdermöss tillhörde samma grupp av djur, nämligen den grupp som på hebreiska hette owph (uttalat "ouf"). Ordet kommer av en rot som betyder att "hölja", "täcka över" eller "flyga" och betyder helt enkelt "bevingade djur" eller "flygande djur". Här ingick naturligtvis fåglar, men även fladdermöss och vissa insekter gick under samma benämning. Om det hade funnits flygande ekorrar i området hade de troligen också räknats dit, liksom även flygödlor (om de inte hade varit utdöda sedan miljoner år).

Problemet uppstår när ett sådant ord som owph ska översättas, eftersom vi inte har något motsvarande ord som täcker hela betydelsen i den hebreiska termen. Men eftersom de dominerande djuren i denna kategori är vad vi kallar fåglar, och eftersom ordet i 99 fall av 100 avser fåglar, är det också det ord som man valt att använda i de flesta bibelöversättningar. I några bibelöversättningar har man valt att i stället göra en omskrivning, "ting som flyger". Det är förvisso mer korrekt men avsevärt mindre smidigt.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Idisslar haren?
I 3 Mos 11:6 påstår Bibeln att haren idisslar. Det gör den inte.

Behemot - en dinosaurie på Bibelns tid?
Var den 'behemot' som nämns i Jobs bok en dinosaurie?

Har insekter fyra ben?
Har en fråga angående ett ställe i 3 Mosebok där det står att insekter har fyra ben? Hur förklaras en sån vers?

Fördömer Gud grisen?
Varför fördömer Gud grisen som mat och säger både i Jeremia och Jesaja att folket inte skall äta den? Gud har ju själv gjort grisen och Gud som fullkomlig Gud kan väl inte göra en ofullkomlig gris som tycks vara förhatlig i hans egna ögon?

Bibelns enhörning
På fem ställen i Bibeln står det (i engelska versioner) om enhörningar! Till exempel i Psaltaren 92:10: “But my horn shalt thou exalt like the horn of an unicorn." Hur förklaras detta?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv in ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via e-mail.


Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.