Följ Bibelfrågan på Facebook

Uppmanar Gud till folkmord?

Bibelfrågan: Frågor och svar

'Moses avskedssång' är en uppmaning till israeliterna att hålla fast vid sin Gud för att få de välsignelser Gud utlovat.

Fråga: Är det ett folkmord som beskrivs i 5 Mos 32:23? "Jag skall hopa olyckor över dem, alla mina pilar skall jag avskjuta på dem. De skola utsugas av hunger och förtäras av feberglöd, av farsoter som bittert pina; jag skall sända över dem vilddjurs tänder och stoftkrälande ormars gift. Ute skall svärdet förgöra deras barn, och inomhus skall förskräckelsen göra det: ynglingar såväl som jungfrur, spenabarn tillsammans med gråhårsmän. Jag skulle säga: 'Jag vill blåsa bort dem, göra slut på deras åminnelse bland människor.'" (M.K.)

Den här texten är hämtad ur "Moses avskedssång", en sorts "poetisk predikan" där Mose uttrycker hur Gud välsignat Israel (vers 1-14), hur Israel varit otacksamma och dyrkat hedningarnas avgudar, synder som bestraffats genom att israeliterna angripits av hedningarna (vers 15-29), men att hedningarnas stolthet och övermod i sin tur slutligen bestraffas (vers 30-43).

Hela den här sången beskriver alltså sådant som har hänt och syftet är att uppmana israeliterna att minnas detta och hålla fast vid sin Gud för att inte drabbas av olycka utan få de välsignelser Gud utlovat.

Läs gärna sången i sin helhet så förstår du att det handlar om poesi fyllt av bildspråk och överdrifter: "suga honung ur hälleberget och olja ur den hårda klippan" (vers 13), "druvors blod" (vers 14), Herrens vredes eld som "förtär jorden med dess gröda och sätter bergens grundvalar i brand" (vers 22), "två driver tiotusen på flykten" (vers 30), "deras vin är ormars etter" (vers 33) etc.

Verserna ovan handlar alltså om hur Israels folk angreps av andra främmande folk, och att det inte handlade om folkmord torde väl framgå av det faktum att Israels folk fortfarande existerade och kunde lyssna till "Moses avskedssång"...

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Mose bröder
Aron fungerade som Mose medhjälpare både inför farao, under flykten från Egypten och under israeliternas långa vistelse i öknen.

Var israeliterna rasister?
Var det inte en aning rasistiskt av judarna att själva inte äta självdöda kadaver men gärna sälja det till utlänningar?

När skrev Mose Moseböckerna?
När, var, hur - och av vem - Mose egna skrifter fogades samman med de ursprungligen muntliga traditionerna om mänsklighetens urhistoria är oklart.

Varför dödar Gud?
I Gamla testamentet läser man på flera ställen om hur Gud dödar, eller låter människor, döda. Hur kan man förena det med att Gud är god och älskar alla människor lika mycket?

Godtar Gud dödande?
Finns det något stöd för kristen etik i bibeln, eller är Gud en pragmatiker som godtar dödande om det leder till en bättre värld.

Bibliskt stöd för korstågen?
I alla tider har det utförts otaliga fruktansvärda grymheter i kristendomens namn - av korstågsriddare, av conquistadorer och av häxbrännande präster.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.