Följ Bibelfrågan på Facebook

Varför var Davids folkräkning så farlig?

Bibelfrågan: Frågor och svar

David förlitade sig inte på Gud utan på sin egen styrka.

Fråga: I 1 Krönikeboken 21 (om jag inte minns fel) står det om hur David befallde att Israels folk skulle räknas och detta var tydligen något riktigt dumt i Guds ögon... Vad var det som var så farligt med en folkräkning egentligen? (T.H.)

Att genomföra folkräkningar är naturligtvis i sig självt inte synd, vilket torde framgå av Fjärde Moseboken. Men Davids syfte med folkräkningen var att se hur många vapenföra män han hade till sitt förfogande. David förlitade sig helt enkelt inte på Gud utan på sin egen styrka.

Redan en hastig blick på de psalmer i Psaltaren som David skrev visar att han nästan alltid litade på Guds beskydd. Men den här gången lämnade han Gud utanför bilden och satte i stället tilltron till sin egen och det egna folkets styrka.

Därmed blev hans beslut att låta räkna antalet vapenföra män han hade till sitt förfogande inte bara ett uttryck för tvivel på Guds förmåga att ge honom seger (oavsett hur få eller många soldater han hade) utan dessutom ett uttryck för självgodhet, en vilja att briljera och stärka sitt eget självförtroende ytterligare genom att försäkra sig om sin egen militära överlägsenhet.

Följaktligen protesterade också den man som fick i uppdrag att organisera folkräkningen, Joab, och frågade varför man skulle "dra skuld över Israel" genom att göra något sådant. Men David lät sig inte påverkas. Efteråt ångrade han sig emellertid och kom så småningom att förlita sig mer än någonsin tidigare på Gud.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Bön enligt Guds vilja
Hur kan jag veta om jag ber i enlighet med Guds vilja för mig eller för andra? Kan du ge mig konkreta exempel?

Bön och bönesvar
Jag skulle vilja ha exempel på bibelställen i Nya testamentet som talar om bön och bönesvar.

Messias av Davids stam
Varför protesterar Jesus i Matt 22:45 m.fl. mot att Messias är av Davids stam, när han själv var det?

Var Gud inkonsekvent mot David och Saul?
Hur kunde Gud se det som en oförlåtlig synd av Saul att inte fullfölja den inhumana ordern från Gud att skära av hälsenorna på hans fienders hästar samt döda alla sina fiender - samtidigt som Gud förlät David hans synder! Och vad var meningen med att skära av hälsenorna på hästarna?

Davids tillfångatagna vagnskämpar
Hur många vagnskämpar tillfångatog David av Hadadeser? 2 Sam 8:4 'David tillfångatog 1 700 vagnskämpar och 20 000 fotsoldater och lät skära av senorna på alla vagnshästarna utom hundra.' 1 Krön 18:4 'David tog 1 000 vagnar, 7 000 vagnskämpar och 20 000 fotsoldater och lät skära av senorna på alla vagnshästarna utom hundra.'

Hur kan Gud höra alla böner?
I dag finns det sex miljarder människor i världen. Hur kan Gud höra alla människors böner?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.