Följ Bibelfrågan på Facebook

Gå i Jesu fotspår

Bibelfrågan: Frågor och svar

När Gud uppenbarades i mänsklig gestalt och "tog sin boning bland oss" som Jesus från Nasaret, var det för att föra oss till sig.

Fråga: Vi kan aldrig gå i Jesu fotspår, som du säger. Det kunde bara de människor som levde på jorden samtidigt som honom. Att följa honom så precis är ju rent omöjligt. Vi är kallade att lyda honom och göra hans vilja, inte att gå i hans fotspår. (M.Ö.)

Jesus var fullkomlig och han uppmanade sina lärjungar att också sträva efter att vara fullkomliga (Matt 5:48). Petrus säger att vi ska "föra ett helgat liv" liksom "han som kallat oss är helig" (1 Petr 1:15). Paulus påpekar många gånger att vi ska leva så som Jesus levde - älska vår nästa och älska våra ovänner, så som han gjorde - kort sagt ha honom som vår förebild i vårt liv. Att följa Jesus - att acceptera honom som vår Herre och följa hans ord, hans vilja och hans exempel när han som människa lydde Gud i allt - det är vad jag menar med att "gå i Jesu fotspår".

När Ordet, som var hos Gud, uppenbarades i mänsklig gestalt och "bodde bland oss" (Joh 1:14) som Jesus från Nasaret, var det för att föra oss till sig, för att leva och dö som fullkomlig människa och visa oss att om vi accepterade honom som vår Herre och beslutade oss för att efter bästa förmåga leva med ett ständigt "ske din vilja" i våra tankar, så skulle Gud "lägga sin lag i våra hjärtan" genom sin heliga ande (det var vad det nya förbundet innebar).

Denna ande skulle samtidigt utgöra "en borgen" eller en "handpenning” (2 Kor 1:22, Ef 1:14) på det eviga livet så att vi skulle bli frälsta/räddade undan den eviga död som oundvikligen väntar alla fysiska organismer och i stället slutligen uppstå eller förvandlas till evigt liv, precis som Jesus. Jesu egen uppståndelse utgjorde det definitiva beviset på att talet om evigt liv inte bara var tomma löften, utan en realitet.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Varför skapades vi inte fullkomliga?
Varför skapade inte Gud oss som fullkomliga och färdiga 'gudsavbilder' redan från början?

Varför skapade Gud oss människor?
Som fullkomlig Gud och fullkomlig människa utgör Jesus länken mellan det här livet och det liv som är varje människas mål.

Kan Gud dö?
I Jesus förenades den gudomliga och den mänskliga naturen. Bibeln berättar att han var unik - evig och likväl dödlig, både Gud och människa.

Hur kan Jesus vara Gud?
Bibeln berättar om hur Sonen lämnade sitt andliga, gudomliga tillstånd och lät sig födas som en fysisk, dödlig människa.

Jesu uppståndelse
Om inte Jesus uppstått hade han bara varit en i raden av filosofer, gurus och vishetslärare som funnits genom tiderna.

Uppståndelse - en omöjlighet?
Hur kan någon tro på att människor som har dött och ruttnat och blivit till ingenting för kanske flera tusen år sen ska kunna uppstå igen?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.