+

Följ Bibelfrågan på Facebook

Straffas någon för sina förfäders synder?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Ofta lever ju tre eller fyra generationer samtidigt, och det betyder att om ett folk vänder sig bort från Gud och börjar ägna sig åt avgudadyrkan, så drabbar följderna även barn, barnbarn och barnbarnsbarn.

Fråga: Jag hör ibland kristna människor säga att de tror sig leva under en förbannelse som ligger till grund generationer tillbaka. Att de måste i sin avlidna släktingars ställe be om förlåtelse för att Gud ska kunna förlåta och upprätta. De hänvisar till orden i 2 Mos 20:5. Jag har så svårt att tro att min kärleksfulle Gud skulle låta barn och vuxna straffas för sådant som tidigare generationer har gjort. Hur ska man tolka denna text och finns det andra bibelord som säger något annat om detta, eller fler bibelord som stöder denna "förbannelseteori"? (E.E.)

Nej, ingen människa straffas för något som någon släkting i en tidigare generation har gjort. Varje människa ansvarar för sina egna handlingar, inte för andras. 2 Mosebok handlar inte om enskilda personers synder utan om ett folks synd.

2 Mosebok 20:5 är en del av de tio budorden och bibelordet är en varning för en specifik sak: avgudadyrkan och hat mot Gud. Det understryker det ofrånkomliga faktum att om folket vänder sig bort från Gud och i stället börjar göra avgudabilder och dyrka dem, så kommer det att få konsekvenser även för kommande generationer.

Ofta lever ju tre eller fyra generationer samtidigt, och det betyder att om ett folk vänder sig bort från Gud och börjar ägna sig åt avgudadyrkan, så drabbar följderna även barn, barnbarn och barnbarnsbarn, därför att de uppfostras med denna inställning och bär den med sig upp i vuxen ålder. (Och om folket följer Guds vilja så resulterar det i välsignelser för kommande generationer.)

Man skulle kunna jämföra det med hur vi i dag upplever konsekvenserna – på gott och ont - av det som våra förfäder har gjort. Vårt samhälle i dag är ju ett resultat av allt som har hänt tidigare i historien, och de dumheter som våra förfäder företog sig (titta på exempelvis andra världskriget och uppdelningen av Europa mellan öst och väst) har naturligtvis effekter på de människor som lever i dag. Och ser vi på utvecklingen i dag, så kommer säkert dagens "genetiska synder" att drabba våra efterkommande. Och alla de miljoner barn i Afrika som föds hivsmittade får ju lida för sina föräldrars misstag.

På samma sätt kommer vårt sätt att hantera naturen i dag att få följder för kommande generationer. Den syn på miljön vi har i dag och den miljöförstöring vi gör oss skyldiga till i dag kommer att leva kvar och påverka både våra barn, barnbarn och barnbarnsbarn. De kommer att få "lida för sina förfäders synder". Men om vi i stället vårdar naturen, så kommer de att kunna "skörda välsignelserna" av vad vi gjort. Och om vi medverkar till att skapa splittring mellan människor och folkgrupper, så kan det drabba kommande generationer i form av konflikter och krig. Men om vi strävar efter att skapa förståelse och samverkan så blir det till välsignelse för miljoner.

Det är alltså innebörden i 2 Mos 20:5.

När det däremot gäller våra personliga synder är vi alla bara ansvariga för vad vi själva gör. Ingen annan människa belastas eller bestraffas för våra handlingar – det finns inget "personligt syndastraff" som "går i arv" – och ingen annan människa kan heller ta på sig vårt straff.

Vår inställning till Gud och våra handlingar är vårt ansvar. Det är underförstått i hela den gammaltestamentliga lagen, i Jesu förkunnelse, i uppmaningen att tro på Jesus, att göra sig redo för Guds rike, att vända om, att låta döpa sig, etc etc. Alltsamman är personliga handlingar som är avgörande för vår personliga frälsning.

Vår synd är vår synd – och vår frälsning är vår frälsning.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Den oförlåtliga synden mot den heliga anden
Vad är synd mot Helig Ande och om så har skett - är man för evigt fördömd?

Att synda 'mot bättre vetande'
Hur ser Gud på om en troende syndar 'mot bättre vetande'? Kan han förlåta även det?

Kristna som syndar
När jag läst om allt som hänt den senaste tiden, med otrohet och otukt och ännu värre saker bland människor som bekänner sig som kristna, så kan jag inte låta bli att undra om Gud verkligen kan förlåta sånt?

Vad är synd
Synd är ett viktigt begrepp inom den kristna tron, men vad är synd egentligen? Det finns så mycket som en del menar är synd, medan andra menar att det inte alls är det? Går det att på något sätt utröna ur bibeln vad Jesus och apostlarna menade när de talade om synd?

Är den som avfallit förlorad för alltid?
Bibeln talar om att den som lärt känna gud och tagit emot hans förlåtelse och sedan vänt sej ifrån gud inte kan komma tillbaka. Är det så? Jag har hört av och om människor som fallit bort ifrån tron och sedan kommit tillbaka, ibland efter flera års frånvaro.

Är våld alltid synd?
Var det inte fel av Jesus att använda våld och slå och piska både människor och djur när han drev ut penningväxlarna ur templet?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka bland svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.


Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.