Följ Bibelfrågan på Facebook

Varför förföljdes de första kristna?

Fråga: Varför blev de första kristna förföljda och hur lyckades kristendomen överleva trots förföljelserna? (J.H.)

Svar: De första kristna blev förföljda därför att deras omgivning - och då främst det fariseiska partiet - ansåg att de var villolärare som predikade att man inte behövde följa Mose lag, att man inte behövde omskära sina nyfödda pojkar och att Messias hade kommit. Paulus, som senare blev en av de mest kända Jesustroende missionärerna, var själv farisé och medverkade i förföljelserna av den unga församlingen.

Men eftersom Jesu anhängare var säkra på att Jesus var Messias ville de att så många som möjligt skulle få veta det, så att de också skulle kunna omvända sig, börja följa Gud och få evigt liv och en plats i Guds rike när Messias kom tillbaka. Viljan att sprida det budskapet var mycket starkare än rädslan för förföljande myndigheter. Dessutom är det ju så att en människa som har en övertygelse blir ännu fastare i sin tro om hon möter motstånd.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Vad hände sedan med lärjungarna?
Vart tog alla lärjungarna vägen efter Jesu himmelsfärd? Finns det dokumenterat?

Hur kunde kristendomen växa så fort?
Hur kunde den lära som Jesus hade växa sig så fort? Vad skilde den nya läran kristendomen och den judiska läran åt? Jag menar de första århundradena efter Jesus död.

Paulus - från förföljare till efterföljare
Jag har en fråga angående Paulus, hur framställs han i Apostlagärningarna, vem är han och vad verkade han för? Hur ser Apostlagärningarna på Paulus liv? Skulle vara mycket glad om du kunde svara på den frågan.

Kristendomens syn på martyrer
Hur ser kristendomens syn på martyrer ut? Jag har en skoluppgift där jag ska skriva om världsreligionernas syn på martyrer och jag undrar vad Gud anser om martyrer. Anser han att det är en väldigt helig handling? Något som ska hyllas?

Vad blev följderna då Paulus konverterade?
Paulus var ju den förste att konvertera från en religion till en annan. Från judendom till kristendom. Vilka följder blev det för Paulus?

Vad var fariseerna för några?
Jesus diskuterar på flera ställen i evangelierna med några som kallas fariseer. Vad var det för några? Vad hade de för religion?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv in ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via e-mail.


Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.