Följ Bibelfrågan på Facebook

Trodde bibelns författare att jorden var platt?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Rent förnuftsmässigt var det ganska uppenbart för forntidens människor att den jord man stod på var platt.

Fråga: Skrevs inte bibeln av samma personer som trodde jorden var platt? (D.K.)

De flesta folk under antiken föreställde sig jorden som en platt skiva och himlen som en kupol. Och det var ju inte så underligt. Vart man än begav sig så var ju jorden faktiskt platt (bortsett från lite berg och hav), och hur långt man än tittade åt alla håll, när man exempelvis stod ute på en slätt eller i en öken, så sträckte sig ju jorden alldeles plant ända bort till horisonten eller bergen i fjärran. Och över alltihop välvde sig himlen som en gigantisk kupol, där den lilla heta solen fanns på dagarna och de ännu mindre stjärnorna fanns på nätterna.

Så rent förnuftsmässigt var det följaktligen ganska uppenbart att den jord man stod på var platt (varför skulle den inte vara det?) och att himlen var en kupol över alltsamman. Och därav följde logiskt sett att eftersom jorden inte kunde vara oändlig (luftkupolen och jordplattan måste ju mötas någonstans) så fanns det alltså en ytterkant runt alltihop (världens ände) och utanför den kunde det ju bara finnas tomma intet - där man säkert kunde falla ner om man exempelvis seglade för långt...

Detta är naturligtvis den världsbild man möter även hos bibelns författare. Men på några ställen finns det faktiskt bibelverser som ger en antydan om att en del av de gamla gudsmännen kan ha varit medvetna om att jorden är ett fritt svävande klot - åtminstone får man det intrycket när man läser vad de skrev om Gud några hundra år före vår tideräknings början:

"Han spänner ut nordanrymden över det tomma och hänger upp jorden på intet" (Job 26:7)

"Han är den som tronar över jordens rund..." (Jes 40:22)

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Bibeln och vetenskapen
Gårdagens 'vetenskapliga sanningar' är inte dagens, och vi ska inte inbilla oss att dagens vetenskapliga sanningar är morgondagens.

Arkeologin och människans ålder
Hur kan man förena arkeologiska fynden av hundratusentals år gamla skelett med bibelns skapelseberättelse?

Gud, livet och slumpen
Hur stor är sannolikheten att livet, så som vi känner det, har uppstått av en slump?

Vem eller vad skapade Gud?
Om allt som existerar måste ha en orsak eller ett upphov, så måste ju någonting ha gett upphov till Gud också.

Absurt om masslakt i bibeln?
Enligt 2 Krön 13:17 ska judarna ha dödat en halv miljon israeliter i ett enda slag. Detta under en tid då det varken fanns kulsprutor, kanoner eller napalmbomber.

Darwin, evolutionsläran och kristendomen
Råder det någon konflikt mellan Bibeln och Darwins teori om hur livet på jorden blev till?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.