Följ Bibelfrågan på Facebook

Salomos förmän

Bibelfrågan: Frågor och svar

Fråga: Hur många förmän hade Salomos fogdar under sig? 1 Kun 9:23 "Fogdarna för Salomos arbeten hade under sig 550 förmän som befallde över dem som utförde arbetena." 2 Krö 8:10 "Fogdarna hos kung Salomo hade under sig 250 förmän som befallde över arbetarna." (P.T.)

En jämförelse mellan Kungaböckerna (1 Kung 5:16 och 9:23) och Krönikeböckerna (2 Krön 2:2 och 8:10) visar att båda anger det totala antalet förmän (fördelade på Libanon och ha Jerusalem) till 3 850 stycken. Det är bara fördelningen mellan de båda platserna som skiljer. Men eftersom förmännen naturligtvis fördelades olika allt efter behov är det sannolikaste att uppgifterna helt enkelt avser olika tidpunkter under arbetets gång.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Motstridiga uppgifter i Gamla testamentet
Författarna till redogörelserna för exempelvis drabbningarna på Davids tid befann sig i samma situation som nutida svenska historiker som skriver om Karl XII:s eller Gustav II Adolfs arméer.

Tempelpelarna Jakin och Boas
Jakin och Boas var namnen på de två höga pelare som Israels kung Salomo lät resa på vardera sidan om ingången till templet.

Var Salomo världens visaste eller inte?
Den vise kung Salomo byggde ett hus åt Gud trots att Bibeln säger att den Högste inte bor i något som är byggt av människohand...

När skrevs bibeln?
Hur gammal är Bibeln och vem är det som har skrivit den?

Bibeln, en evighetsbok
Bibelns budskap är tidlöst och berör varje människas innersta väsen samtidigt som det berör och påverkar vårt samhälle som helhet.

Vem satte ihop bibeln?
Enligt en solid judisk tradition var det den skriftlärde Esra som slutligen samlade och ordnade det Gamla testamentets böcker på 400-talet f Kr, efter återkomsten från fångenskapen i Babylon.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.