Följ Bibelfrågan på Facebook

Hämnas Jesus genom att förneka dem som förnekar honom?

Bibelfrågan: Frågor och svar

De som ska arbeta tillsammans med Messias i det kommande Gudsriket måste erkänna honom som detta rikes regent.

Fråga: Jag försöker hitta en tro och det är inte lätt, så jag hoppas få ett svar på denna motsägelse i NT som föder tvivel. I Matt 5:38-39 står det att vi ska älska våra fiender, men i Matt 10:33 kommer sedan detta: "Men den som förnekar mig inför människorna, honom skall jag förneka inför min fader i himelen." Min fråga - är inte det tand för tand? Erkänner du så erkänner jag, men om du förnekar så förnekar jag också? (O.M.)

Jag har svårt att se att det skulle finnas någon motsägelse i Jesu uttalanden.

I det första fallet talar han om vilken hållning lärjungarna ska inta om de blir illa behandlade - att de inte ska ta till våld eller hämnas även om lagen ger dem rätt till det. I det andra fallet talar han om vad som blir den oundvikliga konsekvensen för den som inte erkänner honom som Messias (Guds utvalde konung).

Det handlar alltså inte alls om att Jesus skulle bestraffa eller hämnas på dem som inte erkänner honom, utan bara om att de som ska finnas vid hans sida och arbeta tillsammans med honom i det kommande Gudsriket (och det är den uppgift som väntar alla dem som Gud kallar under tiden fram till Jesu återkomst) måste erkänna honom som detta rikes regent - Messias/Kristus.

Gud kan omöjligt ge detta ansvar till dem som förnekar att Jesus är Messias och vägrar att acceptera honom som sin Herre.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Präst - ett framtidsjobb?
Jag undrar hur prästyrket kommer att bli i framtiden. Funderar själv på att läsa till präst. Kommer det att finnas några jobb?

Varför trodde bara några få judar att Jesus var Messias?
Varför förkastade judarna Jesus som Messias? Och vad berodde det på att vissa judar blev övertygade om att Jesus var Messias?

De första kristnas budskap
De första kristnas budskap var att Messias hade kommit, så som de gamla profeterna utlovat.

Judar och kristna i tusenårsriket
I Uppenbarelseboken 7 står det, att de 144000, som jag uppfattar som en elit i tusenårsriket, skall utgöras av judar. Var kommer de kristna in i bilden?

Hur började kristendomen?
Under årens lopp framträdde det åtskilliga judar som påstod sig vara Messias och hävdade att de hade fått i uppdrag av Gud att befria landet.

Tusenårsriket
Vad är egentligen tusenårsriket för nånting? Jag hör ofta uttrycket men jag har inte hittat det någonstans i bibeln.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.