Följ Bibelfrågan på Facebook

Kristendomen - försoningens religion

Bibelfrågan: Frågor och svar

På Gamla testamentets tid försökte israeliterna (liksom människor inom de flesta andra religioner) blidka gudomen genom att offra olika djur, men inget av detta kunde ta bort de synder man begått.

Fråga: Jag undrar varför kristendomen kallas för försoningens religon? Kan det ha att göra med att Jesus sa att man ska vända andra kinden till? (K.S.)

När man säger att kristendomen är en "försoningens religion" syftar man på att Jesus försonade människan med Gud, dvs återupprättade hennes relation till Skaparen.

Enkelt uttryckt är grundtanken att människan genom sin synd har skilt sig från Gud. Hon har tagit avstånd från Gud och hans vilja och därför är det omöjligt för Gud att ge henne evigt liv. Hennes gemenskap med Gud måste följaktligen återupprättas - hon måste försonas med Gud.

På Gamla testamentets tid försökte israeliterna (liksom människor inom de flesta andra religioner) blidka gudomen genom att offra olika djur, men inget av detta kunde ta bort de synder man begått. Men genom att Jesus som den första människan någonsin levde ett syndfritt liv och gav sitt liv för att återförena mänskligheten med Gud, blev han det "fullkomliga offret" som gjorde det möjligt för varenda människa att få sina synder utraderade och börja om "från scratch" - utan några synder "i bagaget". Därför talar man om Jesus som "Guds (offer)lamm som tar bort världens synd".

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Vad menas med att 'Gud gjorde Jesus till synd'?
Genom att Guds son föddes som 'en syndig människa' var han också hemfallen åt syndens lön, dvs döden.

Meningen med livet
Människans skapelse inte är avslutad än. Gud är fortfarande i full färd med att forma sitt största mästerverk.

Ska vi bli gudar?
Bibeln säger att Gud från början beslutade sig för att skapa sin avbild, som skulle vara likadan som han (andlig och odödlig). Det målet uppnår vi när vi uppstår och/eller förvandlas till evigt levande andliga varelser.

Guds avbilder - hur då?
Vad menas med att vi ska bli "Guds avbilder"?

Guds plan för mänskligheten
Eftersom döden är en konsekvens av människans synd blev Jesus tvungen att genomlida även detta 'straff' - trots att han inte själv begått någon synd.

Varför skapade Gud oss människor?
Som fullkomlig Gud och fullkomlig människa utgör Jesus länken mellan det här livet och det liv som är varje människas mål.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.