Följ Bibelfrågan på Facebook

Kristet kvinnoförtryck

Bibelfrågan: Frågor och svar

Tyvärr har det aldrig existerat något kristet samhälle och kommer inte heller att göra det förrän Guds rike upprättas på jorden.

Fråga: Jag håller på med ett religionsarbete om kvinnans ställning i kristendom, islam och judendom. Nu undrar jag om kvinnan är förtryckt i det kristna samhället? (L.)

Absolut inte. Enligt kristendomen är män och kvinnor totalt jämlika i alla avseenden:

"Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus" (Gal 3:28)

"Men i Herren är det så att kvinnan inte är till utan mannen eller mannen utan kvinnan. Ty liksom kvinnan har kommit från mannen, så blir också mannen till genom kvinnan, men allt kommer från Gud" (1 Kor 11:11-12)

Följaktligen kan inget av könen vara förtryckt i ett kristet samhälle. Tyvärr har det aldrig existerat något kristet samhälle och kommer inte heller att göra det förrän Guds rike, Himmelriket eller "Tusenårsriket", upprättas på jorden. Det närmaste ett kristet samhälle man har kommit är själva den kristna församlingen och möjligen, i någon mån, kristna kollektiv, men även där har i de flesta fall könsrollerna inom gruppen bara återspeglat de sociala förhållandena och könsrollerna i samhället runt omkring. Så om kvinnan har varit (eller är) förtryckt där så är det inte på grund av, utan trots, kristendomen.

Det är också förhållandet i de länder som ofta kallas "kristna", och där det utan tvekan existerar kvinnoförtryck. Det är inte på grund av kristendomen utan trots kristendomen. Det kristna inflytandet är ju trots allt väldigt litet i alla länder, och den kristna församlingen har i långt högre grad präglats av samhället runt omkring än tvärtom.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Kvinnosynen i bibeln
Om nu Gud inte gör skillnad på kön, varför är då så många kristna, till och med högt uppsatta och väl belästa biskopar, emot kvinnliga präster? Har de inte fått det från Bibeln? De har väl knappast kommit på det själva?

Kvinnliga präster
Liksom kvinnorna tiger i de heligas alla församlingar skall de tiga i era församlingar.

Paulus och kvinnans roll i församlingen
Att alla är lika i Kristus och följaktligen har samma plikter som lemmar i Kristi kropp, församlingen, är den allmänna, generella och eviga principen.

Kvinnor i bibeln
Varför finns det ingen kvinna i bibeln av Moses, Johannes döparens, Abrahams, Sauls, Petrus eller Paulus dignitet? Inte en kvinnlig profet så långt ögat når. Skäms bibelns författare för kvinnor?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.