Följ Bibelfrågan på Facebook

Vilka ska förvandlas - och hur?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Fråga: När Paulus talar till församlingen i 1 Kor 15:51 och säger att "alla skola vi bli förvandlade", avser då uttrycket "alla" alla människor? Och vet man vad förvandlingen avser? (J.K.)

Paulus talar här om dem som ska ärva Guds rike (vars 50), dvs de troende, och att det inte är möjligt för förgängliga kroppar av kött och blod att komma in i Guds rike. Därför måste alla förvandlas. "Vid den sista basunens ljud", dvs vid Jesu återkomst, ska de döda väckas upp med förvandlade kroppar och de som lever ska förvandlas (vers 52).

"När Herren själv stiger ner från himlen... då skall de som är döda i Kristus uppstå först, och därefter skall vi som är kvar i livet föras bort bland molnen tillsammans med dem för att möta Herren i rymden" (1 Tess 4:16-17)

Eftersom de enda som ska uppstå eller förvandlas vid Jesu återkomst är de troende, är det uteslutande dessa Paulus talar om här.

Och förvandlingen avser en förvandling till oförgänglighet, odödlighet (vers 52), en förvandling till en andlig kropp (vers 42-49), en likadan kropp som Jesus har.

"Det sås en jordisk kropp, det uppstår en andlig kropp. Om det finns en jordisk kropp, finns det också en andlig kropp" (1 Kor 15:44)

"Vi vet att när han uppenbaras, kommer vi att bli lika honom" (1 Joh 3:2)

"Han skall förvandla den kropp vi har i vår ringhet så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet." (Fil 3:21)

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Den andliga uppståndelsekroppen
Efter uppståndelsen ska vi förvandlas till en andlig kropp, bli som änglarna. Då försvinner väl den person man var på jorden? Hur mycket av min person blir kvar till evigheten?

Ser Gud ut som en människa?
Det står att Gud hade skapat oss människor i sin egen avbild. Betyder det att Gud ser ut som en människa?

Villkoren för evigt liv
Vilka är förutsättningarna för att en människa ska kunna få evigt liv?

Livet på jorden - en omväg?
Bibeln visar ju att vi ska bli lika Jesus, andliga väsen, till slut. Men varför gjorde inte Gud oss såna från början? Det hade väl varit mycket enklare?

Vad händer efter döden?
Vad händer när man har dött ifall man är kristen och ifall man inte är det?

Andligt eller fysiskt evigt liv?
Kommer ingen människa någonsin att bli 'fullkomlig' och få evigt liv i sin fysiska kropp? Var inte den största betydelsen av Jesus död var att han offrade en fullkomlig kropp?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka bland svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.


Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.