Följ Bibelfrågan på Facebook

Har bibeln ändrats?

Bibelfrågan: Frågor och svar

De laglärda kom att 'bygga ut' lagen med en massa bestämmelser som inte fanns i den ursprungliga Mose lag.

Fråga: Vad menas egentligen med Jeremia 8:8? Många menar att den visar att Bibeln har ändrats många gånger i och med att de skriftlärda har förvrängt den. (R.G.)

Bibelstället du nämner lyder så här i Folkbibelns översättning:

"Hur kan ni då säga: 'Vi är visa, och vi har Herrens lag'. Se, utan tvekan har de skriftlärdas lögnpenna förvandlat lagen till lögn."

De skriftlärda kunde naturligtvis inte förändra texten i Mose lag. Den fanns i många kopior och användes ständigt. Dessutom var den ju en helig skrift.

De skriftlärda var laglärda, dvs sin tids jurister som hade till uppgift att studera och tolka lagen så att den anpassades till olika situationer.

Ett exempel är lagen om sabbaten. Den sa att man inte fick arbeta på sabbaten. Det lät ju nog så enkelt och lättbegripligt, men så uppstod frågan: Vad ska klassas som arbete? Är det arbete att laga mat? Att bära ved? Att spjäla ett brutet ben? Etc. Det blev alltså en uppgift för de lagkloka att försöka avgöra.

På så sätt kom man att "bygga ut" lagen med en massa bestämmelser som inte fanns i den ursprungliga Mose lag. Det innebar inte att man förändrade texten i den heliga skriften, men genom sina tolkningar förvanskade man lagen så att man gjorde de egenhändigt utarbetade föreskrifterna till Sanningen - och därmed "förvandlade [Mose lag] i lögn".

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
När skrevs bibeln?
Hur gammal är Bibeln och vem är det som har skrivit den?

Gamla testamentet - ett plagiat?
Många gamla traditioner, som berättade om händelser i det som redan då var en svunnen forntid, exempelvis syndafloden, var spridda i hela området öster om Medelhavet långt före den babyloniska fångenskapen.

Paulus - från förföljare till efterföljare
Paulus, hedningarnas apostel, en av kyrkohistoriens största gestalter. Genom sin teologi och missionsverksamhet lösgjorde han kristendomen ur den judiska miljön och blev den hednakristna kyrkans skapare.

Bibeln, en evighetsbok
Varför har bibeln lyckats överleva som litterär text i 2000 år? Hur kan den fortfarande engagera människor?

Vem satte ihop bibeln?
Enligt en solid judisk tradition var det den skriftlärde Esra som slutligen samlade och ordnade det Gamla testamentets böcker på 400-talet f Kr, efter återkomsten från fångenskapen i Babylon.

Apokryfer
Vad menas med apokryfer och vilka böcker räknas till den kategorin?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.