Följ Bibelfrågan på Facebook

Kristendomen och fosterdiagnostik

Bibelfrågan: Frågor och svar

Vad det alltid ytterst handlar om är vårt motiv - varför vi gör en viss handling.

Fråga: Hur ser kristendomen på fosterdiagnostik, surrogatmödrar, konstgjord befruktning etc? (A.V.)

Det här är ämnen som bibeln av naturliga skäl inte uttalar sig direkt om, eftersom det är nutida företeelser. Den fråga man som kristen måste ställa sig är följaktligen densamma som då det gäller så mycket annat i livet: Hur harmonierar detta med Guds ord, med Guds vilja så som den kommer till uttryck i Jesu undervisning i bibeln, dvs det vi brukar kalla "kristen etik".

Att vara kristen är att tillhöra Kristus, att följa honom, att leva så som han lärde och själv levde.

Jesu lärjunge Johannes förklarade att...

"... den som säger att han förblir i honom måste själv leva så som han levde" (1 Joh 2:6)

Och Paulus uppmanar de troende:

"Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Jesus Kristus" (Fil 2:5)

"Kristus... gav er ett exempel för att ni skall följa i hans fotspår" (1 Petr 2:21)

Jesus utgjorde det främsta exemplet på ett liv enligt Guds vilja, och därför blir också Jesus vår förebild. Bibeln uppmanar oss att sträva efter att följa honom, försöka leva så som han levde, handla så som Han skulle ha gjort - älska så som han älskade.

Eller som Johannes uttryckte det:

"Att vi har lärt känna honom [Jesus] förstår vi av att vi håller hans bud..." (1 Joh 2:3)

När fariseerna frågade Jesus vilka som var de största buden, blev hans svar:

"Du skall älska Herren, din Gud, med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt förstånd. Detta är det största och första budet. Sedan kommer ett av samma slag: Du skall älska din nästa som dig själv. På dessa bud vilar hela lagen..." (Matt 22:37-40)

Älska din nästa som dig själv! Det är Guds vilja i ett nötskal. Det är Guds bud i sammanfattning. Vad innebär det i praktiken...

Den plats i bibeln där vi i första hand finner sådana uttalanden av Jesus samlade, som beskriver denna kristna etik - en etik som har sin utgångspunkt i Guds lag (Matt 5:17), i kärleken till Gud och till medmänniskan (Mark 12:29-31) - är i den s k "bergspredikan", i Matt 5-7.

Här lovordar Jesus de människor som är ödmjuka, vänliga, barmhärtiga och strävar efter rättvisa. Han hyllar dem som verkar för fred och inte möter våld med våld, utan älskar sina fiender och ber för sina förföljare. Och han fördömer sådant som otrohet, dråp, hat, dömande och hyckleri.

I grund och botten handlar det alltså om detta som Jesus sammanfattar i orden:

"Allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem"

Att i alla avseenden behandla andra - även ofödda barn - så som vi själva vill bli behandlade (och så som Gud behandlar oss) - att alltid låta kärlek, barmhärtighet, medkänsla, ansvar, omtanke, respekt och rättvisa komma till uttryck i allt vi tänker och gör, att aldrig utnyttja eller skada för det egna nöjets, den egna tillfredsställelsen eller bekvämlighetens skull.

Att leva som kristen - att leva efter Guds vilja - är att leva så som Jesus levde. Att låta Jesu personlighet, Guds eget väsen, komma till uttryck i allt vi tänker och gör (Gal 2:20). Att fråga: "Hur skulle Jesus ha handlat?"

Vad det alltid ytterst handlar om är vårt motiv - varför vi gör en viss handling. (Att slå med en hammare är varken rätt eller fel, utan moralen/etiken avgörs av varför jag gör det - om jag gör det i syfte att skada någon eller att slå i en spik.)

Likadant är det med fosterdiagnostik, konstgjord befruktning, surrogatmammor etc.

Varför fosterdiagnostik? För att kunna avliva det ofödda barnet om det är skadat, sjukt eller bara råkar vara av fel kön? Eller för att kunna bota det och rädda det?

Varför inplantera ett befruktat ägg i en kvinnas livmoder? Varför använda sig av sperma från okända givare? Osv, osv.

I själva frågan finns svaret!

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Bergspredikan
Så här återger Levi Matteus - i Svenska Folkbibelns översättning - det som har kommit att kallas 'Bergspredikan'.

Kristendomens grundregler
De 'yttersta' grundreglerna för kristendomen är de tio budord som Gud gav till Israels barn genom deras ledare Mose vid berget Sinai.

Vad är kristen etik?
Det talas ofta om kristen etik, men vad innebär det egentligen?

Bokstaven dödar men anden ger liv
Vad är innebörden i uttrycket att 'bokstaven dödar men anden ger liv'? Om lagens bokstav dödar, varför gav då Gud oss den?

Godhet och evigt liv
Kristendomen tror ju inte på reinkarnation, lagen om sådd och skörd. Men om den tron får människor att försöka handla gott, precis som tanken på domens dag kanske gör, vad är då felet?

Hur kan vi leva enligt Guds vilja?
Hur ska en människa kunna leva på det utgivande, osjälviska sätt som Jesus uppmanar till, främst i Bergspredikan? Står inte det helt i strid mot hela vår mänskliga natur?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.