Följ Bibelfrågan på Facebook

När börjar livet?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Fråga: När blir människan en människa? När tar själen plats i fostret? (A.V.)

Själen, vårt jag, är inte någonting "fristående" som kommer "utifrån" och vid en viss tidpunkt tränger in i fostret och slår sig ner där.

Tankeverksamhet, minne, synintryck etc - allt det som sammantaget utgör vårt "jag" - är helt knutet till våra fysiska sinnen och vår fysiska kropp. Om vi "plockar bort" våra tankar, vårt minne, vår hörsel, vår känsel etc etc, så är det helt enkelt inget "jag" kvar.

Vårt "jag", vår personlighet, är med andra ord något som börjar utvecklas i samma stund som våra celler börjar registrera intryck från omgivningen och de första minnesintrycken börjar lagras i vår kropp. I den stunden är varje ny varelse "en levande själ", som bibeln uttrycker det. Och bibeln säger att redan i det ögonblicket känner Gud oss som människor, som individer.

"Herren kallade mig, när jag ännu var i moderlivet, han nämnde mitt namn, medan jag låg i min moders sköte" (Jes 49:1)

"Herren, han som danade mig till sin tjänare, när jag ännu var i moderlivet" (Jes 49:5)

Det betyder att en människa är en människa oavsett vilket utvecklingsstadium (från befruktning till död) hon befinner sig på - oavsett om det gått en dag, en vecka, 12 veckor, 20 veckor, nio månader, två år eller 95 år efter befruktningen. Vi blir människor, unika individer, i samma stund som vår kropp börjar ta form i vår mors livmoder - på samma sätt som den första människan blev "en levande själ" (en person, en individ) i den stund då Gud "blåste liv i henne". Och från den stunden har Gud en plan med oss. Samma plan och samma avsikt som med alla miljarder människor som levt före oss (1 Mos 1:26).

Att vi ska bli lika honom. Bokstavligen. Andliga varelser med evigt liv.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Guds avbilder - hur då?
Vad menas med att vi ska bli 'Guds avbilder'?

Livet på jorden - en omväg?
Skapandet av Guds avbild måste obönhörligen börja med en fysisk tillvaro och "sluta" med ett evigt, andligt liv.

Bibeln och abort
Jag vet att budorden säger "du ska inte dräpa", men är det att dräpa om man gör abort? Säger Bibeln någonting om det?

Människan - ande, själ och kropp
Hur ser människans natur ut enligt bibeln? Finns det något stöd i bibeln för att människan är en ande, som har en själ, som bor i en kropp?

Vad händer alla som tillhör andra religioner?
Om jag nu enligt nya Testamentet måste tro att Jesus är Guds son för att komma till Guds rike, hur går det då med alla andra människor? Alla andra människor vilkas religioner har ett minst lika kärleksfullt budskap som vårt kristna.

Abort och kvinnans rätt
Måste inte kvinnan kunna avgöra själv om hon vill göra abort eller inte? Har inte varje kvinna rätt att bestämma över sin egen kropp?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.