Följ Bibelfrågan på Facebook

Frågor kring döden

Bibelfrågan: Frågor och svar

Fråga: Jag har lite frågor angående döden inom kristendomen.
1 Vad har man för riter/traditioner kring döden?
2 Varför har man dessa riter/traditioner?
3 Varför lägger man jord (som ett kors) på kistan vid begravning?
4 Finns det ett liv efter döden?
5 Hur hanterar/visar man sorgen? (R.W.)

1. Det finns inga speciella riter/traditioner kring döden.

2. Se ovan.

3. Man lägger inte jord i form av ett kors på kistan vid begravningen. Däremot brukar prästen lägga tre skopor jord på kistan med orden: "Av jord har du kommit. Jord skall du åter bli. Jesus Kristus, vår Frälsare, skall uppväcka dig på den yttersta dagen."

4. Guds avsikt är att alla människor ska få evigt liv, och enligt den kristna tron kommer de troende att uppstå till evigt liv vid Jesu återkomst, medan de övriga kommer att uppstå för att dömas (till antingen evigt liv eller evig död).

5. Sorgen visar/hanterar kristna inte på något speciellt sätt. Man sörjer bara, precis som alla andra.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Vad händer efter döden?
Vad händer när man har dött ifall man är kristen och ifall man inte är det?

Varifrån kom döden?
Varifrån kom döden första gången?

Människan - ande, själ och kropp
Hur ser människans natur ut enligt bibeln? Finns det något stöd i bibeln för att människan är en ande, som har en själ, som bor i en kropp?

Första och andra döden
Vad är första respektive andra uppståndelsen, samt första respektive andra döden som det talas om i Uppenbarelseboken?

Den andliga uppståndelsekroppen
Jesu ord om att vi måste födas på nytt är inte bara en liknelse eller en bildlig beskrivning, utan en konkret förklaring av vad som faktiskt händer.

Kan själen dö?
Kan själen dö? I Matt 10:28 säger ju Jesus till sina lärjungar att de inte ska vara rädda "för dem som kan döda kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan förgöra både själ och kropp i helvetet"?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka bland svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.


Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.