Följ Bibelfrågan på Facebook

Vem berättade för evangelisterna?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Vi föreställer oss lätt att Jesus bara undervisade sina lärjungar på ett närmast högtidligt sätt, med de 12 (och sina övriga lärjungar) sittande vid sina fötter.

Fråga: Min fråga gäller sådana uppgifter i evangelierna som exempelvis Lukas berättelse om hur Jesus frestades i öknen. Lukas var knappast med, det omtalas inte någonstans direkt i texten att Jesus berättade för Lukas vad som hänt. Det framgår inte heller någonstans att Gud uppenbarade sig och befallde, 'tag en bokrulle och skriv', eller liknande. Vad finns för teorier? Hur, genom vem, har innehållet förmedlats och nedtecknats? (A.W.)

Jesus var ju tillsammans med sina lärjungar till och från under närmare tre års tid. Under alla de dagarna måste de ha hunnit prata om mängder av olika händelser och upplevelser de haft på olika håll, var och en för sig.

Vi föreställer oss lätt att Jesus bara undervisade sina lärjungar på ett närmast högtidligt sätt, med de 12 (och sina övriga lärjungar) sittande vid sina fötter. I själva verket levde de ju tillsammans under vandringarna - inte bara de 12 apostlarna, utan även flera kvinnor (Mark 15:41) - och pratade och diskuterade precis som vi om allt möjligt vardagligt - vädret, skoskav, roliga incidenter, maten, den romerska ockupationen, dålig fiskelycka, dammiga vägar, irriterande flugor etc etc.

Med största säkerhet berättade Jesus för lärjungarna om hur han vistats ute i öknen innan han inledde sin verksamhet och hur han kämpade mot frestelsen att använda sin makt för egoistiska ändamål i stället för att offra livet för andra.

Och det var ju bland annat från lärjungarna - "dem som från första stund var ögonvittnen och blev ordets tjänare" - som Lukas enligt egen utsago hämtade uppgifterna till sin "Jesusbiografi".

I slutet av 50-talet (mindre än 30 år efter Jesu verksamhetstid) följde han med Paulus till Palestina och Jerusalem. Under de två år Paulus satt fängslad hade Lukas gott om tid och många tillfällen att prata med folk som känt Jesus från Nasaret och lyssnat till hans förkunnelse, både människor inom den kristna församlingen och andra bekanta och anhöriga till Jesus.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Skrevs evangelierna efter år 70?
Jerusalems förstörelse var den mest fruktansvärda upplevelse som drabbade det judiska folket vid vår tideräknings början.

Hur mycket har Nya testamentet förändrats?
Inga andra klassiska grekiska verk finns bevarade i så många kopior gjorda så kort tid efter originalens tillkomst som Nya testamentets skrifter.

Var evangelierna utombibliska skrifter?
Vilka bevis finns det för att evangelierna först var utombibliska innan de fogades till Nya testamentet?

Skrevs evangelierna flera sekler efter Jesu liv?
Skrevs evangelierna först flera hundra år efter Kristi födelse? Isåfall kan ju inte Lukas, Matteus, Johannes och Markus vara deras verkliga författare?

Utelämnade nytestamentliga skrifter
Finns det någon förteckning över de böcker som inte togs med när Nya testamentet sammanställdes?

När skrevs evangelierna?
Redan något tiotal år efter Jesu himmelsfärd, dvs någon gång omkring år 40-45, kan det äldsta evangeliet ha författats.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.