Följ Bibelfrågan på Facebook

Var det sed att frisläppa fångar vid påsken?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Fråga: Finns det några historiska belägg för att det fanns en sed att frisläppa en fånge vid påsken, vilket sägs ha inträffat med Barabbas enligt evangelierna? (O.A.)

Bibeln säger inte att det fanns någon sådan sed, rent generellt, utan bara att detta var något som Pilatus brukade göra (sannolikt för att ställa sig in hos judarna). Och eftersom Pilatus blev landshövding i Judeen år 26, så lär han inte ha hunnit göra det vid mer än 3-4 tillfällen före rättegången mot Jesus.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Pontius Pilatus
Pontius Pilatus, som vid påsken år 31 lät korsfästa Jesus, var romersk landshövding, prokurator, i Judeen åren 26-36, dvs under hela tiden för Jesu verksamhet.

Jesu budskap
På Jesu tid rådde en utbredd förväntan att Messias, den utlovade befriaren, snart skulle komma och göra slut på allt förtryck, driva ut romarna och förverkliga det utlovade gudsriket.

Hette Barabbas också Jesus?
Varifrån kommer namnet 'Jesus Barabbas? I evangelierna står det bara 'Barabbas' - varifrån kommer då uppgiften att även han hette Jesus?

Varför korsfästes Jesus?
Bland de första som anslöt sig till Jesus fanns religiösa fanatiker som svurit att med våld frigöra judarna från romarväldet och upprätta en nation som baserade sig på den judiska religionen.

Vad var Jesu brott?
Genom att låta romarna ta över ansvaret för vad som hände Jesus, skyddade sig de judiska makthavarna både mot romarna och sina landsmän.

Vad innebar 'gisslingen' av Jesus?
Jesus utsattes för en hudflängning, utförd av romerska soldater, och det var en verkligt rå form av misshandel.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.